Tiedotteet 2018

Pohjavesialueille uudet luokittelut ja rajaukset (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laittanut nähtäville Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Sipoon kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 23.3.2018.

Aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat on korvattu uusilla luokilla. Näitä ovat luokka 1, joka tarkoittaa, että kyseessä on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja luokka 2, johon kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet.  Mukaan on tullut myös E-luokka, johon luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Ekosysteemejä voivat olla muun muassa lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet. Jos 1 tai 2 -luokkiin luokitellut pohjavesialueet samalla ylläpitävät edellä mainittua ekosysteemiä, niille lisätään E-merkintä (1E tai 2E).

Kuulutukset ovat nähtävillä 30 päivän ajan aikavälillä 19.2.2018–20.3.2018 seuraavissa paikoissa:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs. 00520    Helsinki,
Nurmijärven kunta, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi sekä kunnan verkkosivuilla
Tuusulan kunta, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula sekä kunnan verkkosivuilla
Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä sekä kunnan verkkosivuilla
Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo sekä kunnan verkkosivuilla
Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupiste, Seutulantie 12, 04410 Järvenpää sekä kunnan verkkosivuilla
Keravan kaupunki, Kauppakaari 11, 04201 Kerava sekä kunnan verkkosivuilla
Hyvinkään kaupunki, Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinkää sekä kunnan verkkosivuilla (osa      pohjavesialueista sijaitsee osittain Hyvinkään kaupungin puolella)

Lisäksi kuulutukset löytyvät:  www.ely-keskus.fi/uusimaa > Ajankohtaista > Kuulutukset

Lisätietoja:
Suunnittelija Sanna Tiaskorpi
p. 0295 021 383
sanna.tiaskorpi@ely-keskus.fi


Päivitetty