Tiedotteet 2018

Pohjavesialueiden luokitukseen ja rajausmuutoksiin liittyvä kuulemismenettely saatu päätökseen osassa Pohjois-Savon kuntia (Pohjois-Savo)

Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten päivityksiin liittyvä kuuleminen sekä vastineiden laatiminen kannanottoihin ja lausuntoihin on saatu päätökseen niiden pohjavesialueiden osalta, joiden pääsijaintikunnat ovat Tuusniemi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kaavi, Sonkajärvi, Iisalmi, Vieremä, Kiuruvesi ja Rautavaara. Kyseessä olevien kuntien pohjavesialueiden luokat ja rajaukset päivitetään ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin loppuvuodesta 2018, minkä jälkeen luokka- ja rajausmuutokset tulevat voimaan.

Pääosin luokitus- ja rajausmuutokset toteutuvat kuulemisesitysten mukaisesti. Lapinlahden ja Siilinjärven alueille sijoittuvan Kärängänmäen sekä Lapinlahden Haminamäki-Humpin pohjavesialueiden rajausmuutokset toteutetaan kuulemisesitysten mukaisesti. Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden rajausmuutosta ei tässä yhteydessä toteuteta ennen alueelle tehtäviä lisäselvityksiä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen hydrogeologi Jussi Aalto kertoo, että Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden lisäselvityksillä halutaan vielä saada tarkempaa tietoa maaperän laadusta ja kerrospaksuuksista pohjavesialueiden laajentuvilla osilla. –Lisäselvityksiin päädyttiin, koska esitetty laajennusalue on varsin laaja ja koska lisäselvitykset tukevat myös pohjaveden suojelua. Esimerkiksi Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen laajennusosalle sijoittuvalta Siilinjärven ratapihan alueelta on tarvetta lisätiedolle pohjaveden muodostumisesta. Myös Siilinjärven kunnanhallitus ja alueen asukkaat ovat tuoneet esille lisäselvitysten tarpeen, Aalto toteaa.

Ennen Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen rajausmuutosten toteuttamista asiasta tiedotetaan ja kuullaan ennen rajausten päivittämistä ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.

Pohjavesialueiden luokittelu jatkuu Pohjois-Savossa

Seuraavaksi pohjavesialueiden luokituksiin liittyviä maastotöitä tehdään niillä pohjavesialueilla, joiden pääsijaintikunnat ovat Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto. Maastotöissä kartoitetaan muun muassa pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä kuten lähteitä sekä niiden luonnontilaa ja kasvillisuutta.

Joidenkin pohjavesialueiden rajoihin on lisäksi tulossa muutoksia. Rajausmuutokset koskevat lähinnä niitä pohjavesialueita, joilta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta. Yksi näistä alueista on Suonenjoen Viipperonharju. Alueen rakennetutkimukset ovat tuoneet uutta tietoa pohjavesialueen rakenteesta ja pohjaveden virtausolosuhteista, joten pohjavesialueen rajojen muuttaminen uuden tutkimustiedon mukaiseksi on tarpeellista. Kuuleminen pohjavesialueiden luokista ja rajauksista em. kuntien osalta toteutuu joko vuoden 2018 lopussa tai 2019 vuoden alkupuolella.

ELY-keskus on tehnyt yhteenvedon saatujen lausuntojen ja kannanottojen perusteella. Yhteenveto on nähtävissä ymparisto.fi-sivuilla: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pohjois-Savon ELY keskus.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
suunnittelija Jaana Rääpysjärvi, puh. 0295 016 520, jaana.raapysjarvi(at)ely-keskus.fi
hydrogeologi Jussi Aalto, puh 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi


Päivitetty