Tiedotteet 2018

Pitkäaikainen aurinkoinen ja vähäsateinen sää on lisännyt sinilevien esiintymistä Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Maakunnan järvissä havaittiin heinäkuun alussa vähäisiä tai kohtalaisia määriä sinilevää. ELY-keskuksella tulleita yleisöilmoituksia ja viranomaishavaintoja kirjattiin maakunnassa kuluneen viikon aikana 21 kappaletta, joista suurin osa koski kirkasvetisiä ja puhtaina pidettyjä suurempia järviä kuten Puruvettä, Pihlajavettä ja Haukivettä. Lisäksi JärviWikiin on yleisöilmoituksena kirjattu yksittäisiä sinilevähavaintoja, joiden runsaus vaihteli vähäisestä runsaaseen.

Viranomaisseurantana järvien levätilannetta seurataan Etelä-Savossa tänä kesänä 13 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä. Tällä viikolla havaintoja saatiin kahdelta kohteelta Kyyvedeltä ja Mikkelin Pitkäjärveltä, joiden levämäärät olivat vähäisiä.

Sinileviä voi esiintyä näkyvästi myös suurissa ja kirkkaissa vesistöissä

Vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin. Puhtaiden ja niukkaravinteisten järvien sinileväesiintymät menevät tavanomaisesti ohi muutamassa vuorokaudessa. Rehevimmissä järvissä levähaitat saattavat kestää pahimmillaan jopa useita viikkoja. Erittäin runsaita ja pitkään jatkuneita sinileväkukintoja ei Etelä-Savossa ole tavattu tänä vuonna.

Pintaveden lämpötilat Etelä-Savossa ovat tällä hetkellä hieman tavanomaista viileämpiä

Veden lämpötilat ovat noin 1,5 astetta alhaisemmat ajankohdan normaaleihin lämpötiloihin verrattuna. Pintaveden lämpötila Haukiveden Oravissa on 17,0 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa 17,4 astetta. Pienemmillä järvillä lämpötilat vaihtelevat 17-19 asteen välillä. Sinilevien esiintymistodennäköisyys kasvaa pintaveden lämpötilan kasvaessa. Tarkempaa valtakunnallista tietoa pintaveden lämpötiloista löytyy alla olevasta linkistä.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 7.6.- 30.8.2018. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  
Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi


Päivitetty