Tiedotteet 2019

Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut linjausta, joka määrittelee EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöä. Työmarkkinatilanne ei ole Pirkanmaalla oleellisesti muuttunut edellisestä vuodesta, joten linjaukseen ei ole tehty suuria muutoksia.

Tietyillä toimialoilla on jatkuvia vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, joten yhtenä ratkaisuna rekrytointiongelmiin on ulkomaisen työvoiman käyttö. Tällaisia aloja Pirkanmaalla ovat etenkin

  1. metallialan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät 
  2. rakennusalan työntekijät, pois lukien avustavat työtehtävät 
  3. maanrakennusalan työntekijät 
  4. maatalous- ja puutarhatyöntekijät 
  5. lääkäriharjoittelijat eli lääketieteen amanuenssit 
  6. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, pois lukien pikaruokatyöntekijät 
  7. toimisto- ja laitossiivoojat 

Sen sijaan Pirkanmaalla on ylitarjontaa toimisto- ja media-alojen työtehtävissä.

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan jo työmarkkinoilla olevaa työvoimaa. Alueellinen työlupalinjaus ohjaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työntekijän oleskeluluvan käsittelijöitä huomioimaan alueen työmarkkinoiden erityispiirteitä. Se toimii oleskeluluvan käsittelijän päätöksenteon tukena.

Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken. Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran keväällä 2020.

Työlupalinjaus 2019 kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antaa:

Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, p. 0295 036086

 

 


Päivitetty