Tiedotteet 2018

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi 67 000 euroa avustusta rakennusperinnön hoitoon (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jakanut vuoden 2018 rakennusperinnön hoitoon osoitetut valtionavustukset. Avustuksia myönnettiin neljälletoista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 67 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli vajaasta 2000 eurosta 8000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Pirkanmaalla avustushakemuksia tuli yhteensä 35 kappaletta.

- Rahoitettavien kohteiden valinnassa tärkeänä pidettiin kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi kohteen sijaintia valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä tai arvokkaalla maisema-alueella, kertoo ylitarkastaja Pekka Kinanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kaavasuojellulla tai sopimuksin toteutettavalla suojelulla oli myös merkitystä avustuksista päätettäessä. Tämän vuoden suurimman avustuksen sai Tampereella sijaitseva Niemen kartanon vieraspytinki, jonka kunnostamiseen myönnettiin 8000 euroa. Muita merkittäviä avustuskohteita olivat entinen Nokia-yhtiöitten pääkonttorirakennus ja asemarakennus Kiikassa.

Käytettävissä olleen määrärahan pienuudesta johtuen moni hyvä ja rahoitusehdot täyttävä kohde jäi tänä vuonna ilman rakennusperinnön hoitoavustusta.

Ympäristöministeriön Pirkanmaalle osoittama avustussumma on vaihdellut vuosittain 35 000 ja 100 000 euron välillä.

Lisätietoja:  

Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Pekka Kinanen, puh. 0295 036 342, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty