Tiedotteet 2018

Pirkanmaalla järvien vedenkorkeuksien lasku on hidastunut (Pirkanmaa)

Tänä kesänä Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet erittäin nopeasti. Vielä keväällä vedenkorkeudet olivat paikoin jopa tulvakorkeuksissa, mutta kuuman ja kuivan kesän myötä valunta järviin on ollut hyvin vähäistä. Etenkin matalilla ja loivarantaisilla järvillä on harmiteltu vesirajan karkaamista kauas. Pitkän ajan sääennusteissa ei ole esitetty merkittäviä sateita, jotka muuttaisivat nykyistä tilannetta. Sateita tarvitaan paljon, jotta maaperän vesivarastot palautuvat ja järvien vedenkorkeudet lähtevät nousuun.

- Järvien vedenkorkeuksien lasku näyttää tosin jo hidastuneen, koska näin syksyllä kasvukausi on lopuillaan ja haihdunta on vähäistä, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid. 

Pirkanmaan luonnontilaisista järvistä suurimmat erot ajankohdan keskimääräisiin vedenkorkeuksiin on mitattu Visuvedellä (-41 cm), Keurusselällä (-32 cm), Kitusjärvellä (-31 cm) ja Längelmävedellä (-24 cm). Vastaavia arvoja on mitattu joitakin kertoja 2000-luvulla, mutta tälle vuodelle erityistä on vedenkorkeuden nopea lasku.

Suurista säännöstellyistä järvistä Näsijärvellä ja Vanajavedellä vedenkorkeudet ovat lähellä keskimääräisiä arvoja. Pyhäjärvellä vedenkorkeus on laskenut ajoittain 10 cm keskimääräistä alemmaksi. Kyrösjärven vedenkorkeus on ollut kesän aikana jopa 20 cm keskimääräistä alempi, vaikka juoksutukset ovat olleet heinäkuun lopusta alkaen minimissään.

Vuoden 2018 säännöstelykatsaus valmistunut

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksia seurataan vuosittaisella säännöstelykatsauksella. Katsauksessa käydään läpi kukin suositus ja arvioidaan sen toteutumista. Katsaus on saatavilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki.

Säännöstelyssä sopeuduttava ilmaston muuttumiseen

Pirkanmaalla järvien säännöstelyluvat ovat ajalta, jolloin lumimäärät talvella olivat suuria ja tulvat esiintyivät pääsääntöisesti keväällä. Pääsääntöisesti järvien säännöstelyluvat on laadittu siten, että vedenkorkeus tulee laskea talven aikana, jotta järvissä on tilaa sulamisvesille. Ilmasto on 2000-luvun aikana muuttunut niin, että lumimäärät ovat jääneet useina talvina hyvin vähäisiksi. Lisäksi talviaikaiset tulvat ovat muuttuneet yhä yleisemmiksi.

Pirkanmaan ELY-keskus on lähtenyt aktiivisesti tarkastelemaan säännöstelylupien muutostarpeita. Alla olevassa taulukossa on esitetty lyhyesti käynnissä tai käynnistymässä olevat hankkeet:

Näsijärvi ja Pyhäjärvi

Molempien järvien säännöstelylupien tarkistamista on valmisteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Näsijärven säännöstely-yhtiön yhteistyönä vuodesta 2016 alkaen. Hakemukset aluehallintovirastolle on tarkoitus jättää tämän vuoden loppupuolella. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/saannostely/Kokemaenjoki > Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

 

Kyrösjärvi

ELY-keskus ja voimayhtiö ovat sopineet selvittää keinot säännöstelyluvan tarkistamiseksi. Työ alkaa vuoden 2019 alussa.

 

Mouhijärvi ja Kiikoisjärvi, Sastamala

ELY-keskus toimii säännöstelyluvan haltijana ja paikalliset toimijat hoitavat säännöstelyä käytännössä. Selvitys säännöstelyn tarkistamisvaihtoehdoista on aloitettu. Asiasta kiinnostuneille pidetään tilaisuus 30.10.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/saannostely/kauvatsanreitti

 

Korte-, Ruta- ja Nuutajärvi, Urjala

Paikallinen toimija toimii säännöstelyluvan haltijana. Tarkastelu on vasta alkuvaiheessa ja keskustelu eri osapuolten kanssa käydään tämän vuoden aikana. Vuonna 2019 on suunnitelmissa järjestää asukastilaisuus.

 

 

Lisätietoja:

 


Päivitetty