Tiedotteet 2018

Peltovalvonnat käynnissä Lapissa (Lappi)

Maatiloilla tehtävät peltovalvonnat ovat hyvässä vauhdissa Lapissa, noin kolmasosa peltovalvonnoista on tehty heinäkuun loppuun mennessä. Peltovalvontaa toteutetaan Lapissa tänä vuonna lähes 90 tilalla. Koko maassa valvotaan yhteensä noin 2500 tilaa ELY-keskusten toimesta.

Valvonnassa tarkistetaan maatilalta kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa sekä tukiehtojen noudattaminen. Valvonnan jälkeen peltovalvonnoista lähetetään yhteenveto, jossa on lohkokohtaiset mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävälle tukipäätökselle.

 

Valvonnat on tehtävä ennen tukien maksamista

Vuosittain vähintään viisi prosenttia tukia hakeneista maatiloista tarkastetaan. Tarkastaminen on viljelijätukien maksamisen ehtona. Maatiloilla tehtävien valvontojen lisäksi asiakirjat tarkistetaan hallinnollisesti. Valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. Tavoitteena on, että valvonnat saadaan tehtyä marraskuun puoleen väliin mennessä.

Maaseutuvirasto on laatinut ohjeistuksen, jonka mukaan ELY-keskuksen tarkastajat tekevät valvonnat maatiloilla. Tilat valitaan valvontaan maaseutuviraston tekemän satunnaisen tai painotetun otannan perusteella. Painotetussa otannassa korostuvat erilaiset riskitekijät.

 

Lapin maatalous lukuina

Lapissa on vuonna 2018 1 448 tilaa, joiden yhteenlaskettu peltopinta-ala on 44 731 hehtaaria. Peruslohkoja maakunnasta löytyy 27 290 kpl. Lapissa suosituimmat viljelykasvit ovat monivuotinen kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet 36 152 hehtaaria, suojavyöhykenurmi 1 823 hehtaaria ja monivuotiset laidunnurmet 1 050 hehtaaria.

Lisää lukuja Lapin maataloudesta löytyy maaseutupalveluiden vuositilastoista.

 

Lisätietoja:

valvontapäällikkö Vili-Matti Kraatari puh. 0295 037 071


Päivitetty