Tiedotteet 2018

Päällystystyöt alkavat Lapissa kesäkuun alussa (Lappi)

Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne kestävät syyskuun loppupuolelle. Ennen päällystystöiden käynnistymistä urakoitsijat ovat jo aloittaneet valmistelevia töitä kuten routavaurioiden ja kantavuuspuutteiden korjaamista.

Tänä kesänä päällystystyöt keskittyvät Etelä- ja Keski-Lappiin. Päällystystöitä tehdään myös Ylä-Lapissa. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan noin 125 kilometrin matkalta. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä kesänä Kemin ja Kemijärven alueilla.

Liikennehaittoja aiheutuu tänä kesänä eniten pisimmillä päällystettävillä tiejaksoilla:

  • Valtatie 4 Arpelan tiehaara - Tervola, noin 11 km
  • Valtatie 4 Vuojärvi - Torvinen, noin 17 km
  • Valtatie 4 Möyssäjärvi - Inari, noin 15 km
  • Maantie 924 Alaniemi - Taininiemi, noin 15 km.

Lisäksi Lapin alueella päällystetään Liikenneviraston hankkeissa valtatiellä 21 välillä Kolari - Muonio kunnanraja noin 24 kilometriä ja valtatiellä 4 Rovaniemen kohdalla noin 6 kilometriä.

Tiestöllä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Määrärahaa päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 10 M€.  Vuosittain ylläpidetään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 2000 kilometrin matkalla.

Päällystystyöt aiheuttavat normaalisti hetkellisiä pysähtymisiä ja nopeusrajoitusten alentamista. Työt pyritään tekemään niin, että haitta tienkäyttäjille olisi mahdollisimman pieni. Tiemerkintätöistä aiheutuva haitta liikenteelle on yleensä lyhytkestoista.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan käyttämällä saattoautoa päällystyskohteissa valtatiellä 4 kohteissa Arpelan tiehaara - Tervola, Vuojärvi - Torvinen ja Myössäjärvi - Inari. Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena, saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa. Autoilijan tulee muistaa noudattaa myös tiemerkintäajoneuvojen valo-opasteita.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa internetistä Liikenneviraston liikennetilannesivulta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100. 

Tiemerkintöjen turvallisuusvideot (PANK ry):

Teitä varten https://www.youtube.com/watch?v=maAURyc3alg

Turvallisuutta Teille https://www.youtube.com/watch?v=36WjR-_F034

Asfaltin turvallisuusvideo (INFRA ry)

https://www.youtube.com/watch?v=FuDRKdGbiqA

LIITTEET

Päällystyskohteet, kartta (pdf, 683 kt)
Päällystyskohteet, luettelo (pdf 19 kt)
 

LISÄTIETOJA:
projektipäällikkö Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255 ja ylläpitovastaava Ari Kärkkäinen, puh. 0295 037 237


Päivitetty