Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta asuinalueesi liikenneolosuhteisiin Kouvolassa ja Iitissä (Kaakkois-Suomi) 


Kouvolassa ja Iitissä rakennetaan edellytyksiä turvallisille ja vastuullisille liikkumisvalinnoille

Kouvolassa ja Iitissä on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta. Suunnitelmat laaditaan erikseen Kouvolaan ja Iittiin ja ne tehdään kuntien eri toimialojen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä. Liikenneturvallisuussuunnitelmissa käydään läpi kuntien liikenneturvallisuustilanteet niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuudenkin näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään ratkaisuja liikennekasvatuksen ja viestinnän, eri toimijoiden yhteistyön sekä liikenneympäristön ja -palveluihin liittyvien toimenpiteiden kautta. Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi liikenneturvallisuustyön osatavoitteista. Suunnitelmat valmistuvat lokakuussa 2017.

Liikenteessä viisi kuolonuhria vuosittain

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla saadaan vähennettyä sekä liikenneonnettomuuksien määrää että asukkaiden kokemaa turvattomuuden tunnetta. Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan alueella tapahtuu yhteensä keskimäärin noin 140 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain (vuosien 2011–2015 keskiarvo).  Poliisin tilastojen mukaan onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin viisi henkilöä ja loukkaantuu noin 180 henkilöä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on 19 %, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osuus peräti 40 %. Nuorten osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on merkittävä.

Kouvolassa ja Iitissä vuosina 2011–2015 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien sijainteja voi tarkastella oheisesta linkistä:  http://apps.strafica.fi/onn/kas/

Seudun asukkaiden ja muiden seudulla liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia selvitetään marraskuun aikana

Liikenneturvallisuussuunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä ja eri sidosryhmien näkemyksiä kuunnellen. Työn alkuvaiheessa toteutetaan kyselyitä kuntien työntekijöille, päättäjille, koululaisille, opettajille, asukkaille, järjestöille, vanhus- ja vammaisneuvostoille, liikenteen ammattilaisille ja pelastusviranomaisille. Kuntien vastuulla olevaa liikenneturvallisuustyötä kehitetään poikkihallinnollisten työryhmien kanssa.

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana laadittavalle suunnitelmalle ovat seudun asukkaiden mielipiteet sekä kokemukset alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista. Näitä kartoitetaan marraskuun aikana toteutettavalla kyselyllä. Kyselyyn voi vastata 20.11. saakka osoitteessa: https://maptionnaire.com/fi/1818/

Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien www-sivuilta ja sitä jaetaan laajasti alueen sidosryhmien kautta. Paperilomakkeena kyselyyn on mahdollista vastata Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä (Torikatu 10 A, Kouvola) sekä Iitin kunnantalon palvelupiste Monitorissa (Rautatienkatu 20, Kausala).

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

- Kouvolan kaupunki, Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, p. 020 615 8574

- Iitin kunta, Veikko Haimila, veikko.haimila(at)iitti.fi, p. 040 754 1071

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 385

- Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, p. 050 369 4604


Päivitetty