Tiedotteet 2018

Orikedon jätteenkäsittelylaitoksella sattuneen tulipalon mahdollisia vesistövaikutuksia selvitetään (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai maanantaina 30.4.2018 illalla ilmoituksen Orikedolla sijaitsevassa Ekopartnerit Oy:n jätteenkäsittelylaitoksessa sattuneesta tulipalosta. Ekopartnerit Oy:ltä saadun tiedon mukaan laitoksella on palanut yrityksistä ja teollisuudesta peräisin olevaa energiajätettä ja lajiteltua rakennusjätettä, etupäässä pahvia, muovia ja puuta. Syttyneessä varastokasassa oli jätettä noin 250 tonnia; palaneen materiaalin määrää ei vielä tiedetä.

Tulipalon mahdollisia vesistövaikutuksia on ryhdytty selvittämään ottamalla 1.5. aamupäivällä vesinäytteitä Vähäjoesta ja siihen johtavista ojista, yhteensä kahdeksasta pisteestä. Ensimmäiset tulokset ovat odotettavissa ensi viikon alkupuolella. ELY-keskus tiedottaa vesianalyysituloksista erikseen niiden valmistuttua.

ELY-keskukselle ei ole tullut ilmoituksia kalakuolemista.

ELY-keskus toimii Turun Ravurinkadulla toimivan Ekopartnerit Oy:n ympäristöluvan valvojana ja selvittää toiminnanharjoittajan kanssa tapahtunutta häiriötilannetta sekä paloturvallisuuden ja hulevesien hallinnan parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto kehottaa välttämään toistaiseksi mahdollista Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä.
 

Lisätietoja ELY-keskuksessa antavat:
Ympäristöluvan valvonta: Ylitarkastaja Petri Hiltunen p. 0295 022 867
Vesistövaikutukset: Johtava asiantuntija Janne Suomela p. 0295 022 947

Lisätietoja Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollossa antavat:
Terveystarkastaja Satu Ylhäinen p. 02 266 1064
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Olli Sjövall p. 050 407 1524


Päivitetty