Tiedotteet 2018

Olosuhteet suuriin tulviin ovat olemassa Pohjois-Pohjanmaalla  (Pohjois-Pohjanmaa)

Lumen vesiarvo on poikkeuksellisen suuri Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella ja sisämaassakin lunta on selvästi tavanomaista enemmän. Poikkeuksellisen suuri lumen vesiarvo ennakoi tavanomaista pahempia tulvia ainakin rannikon läheisille pienemmille joille kuten Tomujoelle, Pöntiönjoelle, Vääräjoelle, Pattijoelle ja Temmesjoelle. Tämän hetkisten sääennusteiden mukaan lumen sulaminen käynnistyy kunnolla vasta huhtikuun puolivälissä.

Maakunnan eteläosan säännöstellyissä järvissä, kuten esim. Uljuan ja Hautaperän tekojärvessä vedenpinta on laskettu tavanomaista alemmas, jotta niihin saataisiin varastoitua mahdollisimman paljon sulamisvesiä. Pohjoisemmassa esim. Iijoen vesistössä järvien vedenpinnan lasku on vielä osittain käynnissä. Järvet täyttyvät sulamisvesillä pääosin toukokuun aikana.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät jokijäämittaukset osoittavat, että jokien suvannot ovat jäätyneet helmi-maaliskuun pakkasten myötä noin 40 - 80 cm vahvaksi teräsjääksi. Tämän vuoksi ELY-keskus on käynnistämässä pääsiäisen jälkeen jääsahauksia Lesti-, Kala-, Malis-, Pyhä- ja Kiiminkijoella. Sahauksilla pyritään siihen, että jokijäät pääsisivät purkautumaan hallitusti, eivätkä patoutuisi ja muodostaisi jääpatotulvia riskikohteille.

Sulamisajankohdan sääolosuhteet ja lumen sulamisnopeus vaikuttavat kuitenkin tulvan suuruuteen niin merkittävästi, että tulvan ennustamiseen tässä vaiheessa etenkin maakunnan isompien jokien osalta liittyy vielä paljon epävarmuutta. Nopea sulaminen runsaine sateineen kasvattaa kevään tulvariskiä. Lisäksi Pohjanmaan joet ovat erittäin alttiita jääpatojen muodostumiselle, mikä vaikeuttaa edelleen tulvimisen ennustamista.

Vesitilannetta voi seurata verkossa:

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 430 (kokonaistilanne)

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 0295 038 341 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)

Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 434 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)


Päivitetty