Tiedotteet 2017

Öljyretikka, keltamesikkä ja nurmikasvit parantamaan perunapeltojen kasvukuntoa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ravinneneutraali kunta (RANKU) -hankkeessa meneillään tärkkelysperunan viljelykiertokokeilu

Satakuntalaisilla tärkkelysperunaa viljelevillä tiloilla kokeillaan viljelykiertoa monipuolistavia ja maan rakennetta parantavia kasveja kuten öljyretikkaa, keltamesikkää ja nurmikasveja. Viljelykiertokokeilussa on mukana seitsemän viljelijää ja kokeilu toteutetaan verkostomaista toimintatapaa soveltaen. Verkostossa toimivat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen RANKU-hankkeen lisäksi Finnamyl Oy, tärkkelysperunaa viljelevät maatilat, ProAgria Länsi-Suomi ja Nakkilan kunta.

Kokeilusta järjestettiin pellonpiennartilaisuus tiistaina 1. elokuuta viljelijä Rami Laineen tilalla Ulvilan Kaasmarkussa. Paikalla oli noin 30 asiasta kiinnostunutta viljelijää. Päivän aikana perehdyttiin peltomaan laatutestin avulla maan rakenteeseen ja tarkasteltiin öljyretikan juuristoa. Toinen keskustelua herättänyt kasvi oli herne, joka monipuolistaa viljelykiertoa ja jonka sato voidaan hyödyntää ruuan ja rehun tuotannossa.

ProAgria Länsi-Suomen Marja Tuononen neuvoi viljelijöitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota maan rakenteessa.

RANKU-hankkeen käynnistämässä toimintamallissa tärkkelysperunaa jalostava yritys kannustaa viljelijöitä kehittämään toimintaansa. Viljelijät puolestaan vaihtavat kokemuksia hyvistä käytännöistä ja kokeilevat viljelykiertoa monipuolistavia kasveja osana tärkkelysperunan viljelykiertoa. Neuvonta tuo verkostoon tutkimuksesta sovellettua tietoa ja auttaa viljelijöitä kokeiltavien kasvien viljelysuunnittelussa. Kunta kannustaa verkostoyhteistyöhön ja vesiensuojeluun sekä edistää lähiruoka-ajattelua. Verkoston toimijoiden välinen tiedonvaihto nostaa esiin hyviä viljelykäytäntöjä ja kannustaa resurssitehokkaaseen tuotantotoimintaan. Maan ravinnetilaa ja orgaanisen aineksen määrää seurataan ja seurannasta saatava tieto hyödynnetään viljelysuunnittelussa.

Monipuolinen viljelykierto parantaa kasvukuntoa

Pitkään jatkuva tärkkelysperunan yksipuolinen viljely samoilla peltolohkoilla vähentää maan orgaanisen aineksen määrää, lisää kasvitautien riskiä ja samalla perunan tärkkelyspitoisuus voi vähentyä. Orgaanisen aineksen väheneminen heikentää viljelysmaiden tuottokykyä ja maassa olevien ravinteiden tehokasta käyttöä. Kokeilun tavoitteena on monipuolistaa viljelykiertoa ja saada siten maahan lisää orgaanista ainesta, joka lisää maaperäeliöstön toimintaa ja parantaa näin maan rakennetta, ravinnekiertoa ja kasvukuntoa. Ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen ja ympäristönsuojelun kannalta onkin tärkeää huolehtia pellon kasvukunnosta. Myös viljelijät hyötyvät pellon kasvukunnon paranemisesta korkeamman satotason ja paremman sadon laadun kautta.

Lisätietoja

Sami Talola, RANKU-hanke, p. 0295 023 011, sami.talola(at)ely-keskus.fi
Kimmo Pusa, Finnamyl Oy, p. 040 166 2417, kimmo.pusa(at)finnamyl.fi

Ravinneneutraali kunta (RANKU) -hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa. Hankkeesta lisää: www.ymparisto.fi/ranku

Viljelijä Rami Laine on viljellyt öljyretikkaa tärkkelysperunan välikasvina.

 


Päivitetty