Tiedotteet 2018

Nuoret kohti työtä! -julkinen tarjouskilpailu avattiin

Nuoret kohti työtä! -tulosperusteinen julkinen tarjouskilpailu on avattu 25.3.2018. Hankinta kohdistuu yhdentoista ELY-keskuksen alueelle. Tarjouksia voi jättää 24.4.2018 saakka sähköisesti julkisten hankintojen palvelussa (Hanki-tarjouspalvelu).

Hankinta kohdennetaan vahvistamaan alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakija-asiakkaiden osallisuutta ja osallistumista palveluihin tai koulutukseen ja auttamaan nuorta työllistymään.

Tavoitteena on tukea työllisyyteen ja yrittäjyyteen kohdistuvia kasvupalveluita tuottavien markkinoiden rakentumista ja edistää uudenlaista palveluliiketoimintaa. Ostopalvelulla tuetaan yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä, pyritään vaikuttamaan palveluntuottajien yhteistyöhön sekä haetaan palveluun joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Palvelua käyttävälle nuorelle palvelu lisää valinnanvapautta. Tavoitteena on lisätä myös palvelujen monipuolisuutta.

Hankinnoissa palvelun sisältöä, muotoja tai laajuutta ei määritetä vaan kyseessä on ns. black box-hankinta, jossa lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, jolla palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tulosperusteisella ostopalvelulla tuetaan kasvupalvelu-uudistusta kohdistamalla hankintoja uudenlaisiin laajempiin kohderyhmiin. Se osaltaan on palvelutuotannon uudelleenjärjestämistä, jossa haetaan vaikuttavuutta, yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä sekä luotetaan  palvelua käyttävän asiakkaan omaan näkemykseen valinnoistaan.

Palveluhankinnan taustalla on syksyn 2017 budjettiriihessä tehty päätös lisätä tulosperusteisten hankintojen resurssointia työ- ja elinkeinohallinnossa.

 


Päivitetty