Tiedotteet 2018

Nilakan kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Savo)

Nilakan kuntien liikenneturvallisuuden parantamiseksi on valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma. Uusi suunnitelma on laadittu yhteistyössä Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kuntien, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Destia Oy.

Liikenneturvallisuustilanne muuta maata parempi

Nilakan kuntien alueella tapahtuneissa, henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin yksi henkilö ja loukkaantunut keskimäärin 10 henkilöä vuosittain. Asukaslukuun suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Merkittävä osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on yksittäisonnettomuuksia, jotka ovat tapahtuneet taajaman ulkopuolella. Viidennes loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on sattunut taajama-alueilla. Nilakan kuntien alueella on vahva hirvikanta, mikä näkyy myös onnettomuustilastoissa.

Alueen asukkaat kokevat liikenneturvallisuuden olevan kuitenkin hyvällä tasolla. Suurimpia haasteita asukkaiden mielestä ovat jalankulun ja pyöräteiden olosuhteet sekä maanteiden huono kunto ja talvikunnossapito. Liikenteessä eniten puutteita asukkaiden mielestä on liikennesääntöjen noudattamisessa (erityisesti nopeusrajoitukset) sekä muiden liikkujien huomioimisessa.

Liikennejärjestelyjen parantaminen ei yksin riitä - asenteiden on muututtava

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan fyysisen liikenneympäristön parantamista, mutta myös määrätietoista liikenneturvallisuustyötä seudun kunnissa. Liikenneturvallisuuden parantamisessa keskeistä on kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää pyritään vähentämään seudulla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kehittämällä, kannustamalla kuntalaisia omatoimiseen liikkumiseen sekä tekemällä jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä. Varsinkin lapsille ja nuorille suunnattu turvallisuustyö on tärkeää. Erityisesti nuorten onnettomuuksissa korostuu kokemattomuus sekä omien taitojen yliarviointi ja sen myötä erilainen riskikäyttäytyminen. Vastuullisiksi liikkujiksi oppiakseen ja liikenteessä selviytyäkseen lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten esimerkinantoa ja kannustusta. Varhaisessa vaiheessa kasvatustyöhön osallistutaan myös kuntien eri toiminnoissa, kuten neuvolassa, päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä.

Liikenneturvallisuustyötä jatketaan

Kuntien liikenneturvallisuustyö jatkuu kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Liikenneturvallisuuden parantaminen on pitkäjänteistä työtä, johon tarvitaan monien eri osapuolien yhteistyötä. Työtä koordinoidaan liikenneturvallisuusryhmässä, jossa on mukana eri toimialoja sekä erilaisia sidosryhmiä, kuten yhdistyksiä, mutta myös Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Liikenneturva. Itä-Suomessa kuntien liikenneturvallisuustyötä tuetaan myös liikenneturvallisuuden Itätoimija -hankkeella. Vaikka valtakunnallisesti liikenneonnettomuuksia on saatu vähennettyä, niin työtä riittää vielä kunnissa, jotta turvallisuustilannetta ja liikennekäyttäytymistä saadaan parannettua.

Raportit ja tausta-aineistot

Kunnittaiset raportit 2018, esittelyaineistot sekä liikenneympäristön toimenpidelistat löytyvät itatoimija.fi-sivustolta, Liikenneturvallisuussuunnitelmat -otsikon alta, oheisten linkkien takaa:

 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:


Päivitetty