Tiedotteet 2018

Moottoriajoneuvojen liikkumista on rajoitettu Haukivedellä ja Kolovedellä 1.1.-30.4. (Etelä-Savo)

Jäätilanne Saimaalla on ollut huono, mutta nyt luvassa on vahvistuvia jäitä. Saimaannorpan häiriöherkin aika eli pesimäaika kestää tammikuusta huhtikuuhun. Tämän vuoksi myös moottoriajoneuvoille asetetut liikkumisrajoitukset ovat norppa-alueilla voimassa huhtikuun loppuun saakka.

Haukivedellä kieltoalue koostuu Linnansaaren kansallispuistoon sisältyvistä valtion vesialueista sekä yksityisistä vesialueista näiden länsipuolella Porosalmen ja Linnansaaren välissä. Kielto ei koske Haukiveden ylittävää 50 metriä leveää kulkuväylää, joten itä-länsisuunnassa Porosalmen ja Oravin välillä on moottoriajoneuvolla ajaminen mahdollista retkiluistelureitti huomioon ottaen.

Kolovedellä kielto koskee valtion vesialueita kansallispuistossa. Myös Puumalaan Lietvedelle on asetettu vastaava kielto, joka astuu voimaan vasta Pistohiekan matkailualueen rakentamisen alkaessa.

Saimaannorpan pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla. Kuva: Sirpa Peltonen

Kartat helpottavat ottamaan huomioon pesivät norpat

Metsähallitus julkaisi vuoden vaihteessa saimaannorpan tärkeimmät pesimäalueet kartoilla. Luodot ja rantakinokset on syytä kiertää koko Saimaalla, mutta näillä kaikkein tiheimmän pesinnän alueilla häiriöriskin minimointi on erityisen tärkeää. Jokaisen jäällä liikkuvan vastuulla on, miten pesintä lopulta onnistuu, selviääkö kuutti ensimmäisistä kuukausistaan vai löytyykö se pesälaskennassa kuolleena. Kartoilta on helppo katsoa omat lähivedet ja liikkua niin, ettei tietoisesti eikä tietämättään aiheuta häiriötä kinoksissa synnyttäville ja imettävälle norpille. 

Kuutin imetys voi päättyä kylmään kylpyyn

Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä, jopa askelten tärinästä. Ne aiheuttavat pakoreaktion. Emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuutin usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa kuutin kylmettymisen ja kuoleman. Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla.

Linkit:

Lisätietoja:

Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 219, sirpa.peltonen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty