Tiedotteet 2018

Miljoona euroa uusmaalaisille vesistöhankkeille (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustuksia vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin hieman yli miljoona euroa. Avustettuja hankkeita on 30 ja ne sijoittuvat eri puolille Uuttamaata. Yksi merkittävistä hankkeista on Munksin kalateiden rakentaminen Siuntiossa.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnettiin muun muassa erilaisten vesistöjen kunnostussuunnitelmien ja -selvitysten tekemiseen, hoitokalastukseen, kalateiden rakentamiseen, ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen sekä jokialueen kunnostamiseen.

Avustusten kokonaissumma oli tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Yleensä Uudenmaan ELY-keskuksen käytettävissä on ollut enintään puolet tämän vuoden määrärahasta. Nyt ELY-keskukselle oli tullut tavanomaista enemmän hakemuksia.  ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön jakavat määrärahat ELY-keskuksille. 

Avustusta voivat saada yleishyödylliset hankkeet. Erityisesti tuetaan vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palvelevia hankkeita. Hankkeet parantavat esimerkiksi rehevien järvien tilaa tai vaelluskalojen luontaista lisääntymistä. Tavoitteena voi olla myös tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen.

Hakuaika uusiin hankkeisiin vuodelle 2019 alkaa todennäköisesti lokakuussa. ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.

Munksin kalateiden rakentaminen alkaa elokuussa

Tänä vuonna avustusta saaneiden hankkeiden joukossa on eräitä vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä hankkeita. Yksi niistä on Munksin kalateiden rakentaminen Siuntiossa. ELY-keskus myönsi WWF Suomelle avustusta Kirkkojoen Munksin padon ja Myllypadon kalateiden rakentamiseen. Tavoitteena on rakentaa luonnonmukaiset kalatiet patojen ohi Siuntionjokeen laskevassa Kirkkojoessa.

Munksin padot estävät taimenen nousun Lempansån poikastuotantoalueille. Geneettisesti Lempansån taimenkanta on tutkimusten perusteella omaleimainen. Riski kannan heikkenemisestä tai jopa menetyksestä on erittäin suuri, jos kulkuyhteyttä ei avata. Kalateiden rakentaminen alkaa elokuussa ja WWF tiedottaa siitä erikseen.

Lisätietoja

Uudenmaan ELY-keskuksen avustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin:

  • Erikoistutkija Pasi Lempinen, pasi.lempinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021 425

Kirkkojoen Munksin kalateiden rakentaminen:

  • WWF Suomi, Elina Erkkilä, elina.erkkila(at)wwf.fi, p. 050 522 4540

Päivitetty