Tiedotteet 2018

Mikä vaikuttaa meren tilaan? (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Merta ja koko meriympäristöä uhkaavat monet ihmisen aiheuttamat paineet

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää maakunnalliset yleisötilaisuudet tällä viikolla (vko 6/2018)

Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat ja vastaavat kysymyksiin erityisesti haitallisista aineista, meren roskaantumisesta ja vedenalaisesta melusta. Nämä eivät ole uusia ilmiöitä ja ongelmia meressä, mutta viime vuosina niistä on saatu runsaasti uutta tietoa ja voimme aiempaa tarkemmin arvioida niiden vaikutusta meren eliöyhteisöjen toimintaan ja elinolosuhteisiin ja sitä myöten meihin kaikkiin.

Meren tilaa pyritään parantamaan merenhoidolla

Merenhoidon tavoitteena on saavuttaa meriympäristön hyvä tila kaikkiaan 11 meren tilan kuvaajan osalta.

Tammikuun alussa julkaistiin merenhoitosuunnitelmaan liittyvä "Suomen meriympäristön tila 2018" -raportti (luonnos), jota jokainen voi kommentoida 16.2 asti. Raportissa esitetään tietoa meriympäristön tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä. Tietoa on kertynyt hyvin tutkituista aiheista, kuten rehevöitymisestä, mutta myös uusista ja tiedon lisääntymisen johdosta tärkeäksi muuttuneista aiheista, kuten roskaantuminen, vedenalainen melu ja meressä elävät vieraslajit.


Lisätietoja:

ylitarkastaja Pekka Paavilainen, p. 0295 022 921


Päivitetty