Tiedotteet 2018

METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle hyvän mahdollisuuden suojella metsänsä luonnonarvoja (Pohjois-Savo)  

METSOn (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta ja luonnonarvoja. Pohjois-Savossa maanomistajat ovat ottaneet METSOn hyvin vastaan.  

Pohjois-Savon ELY-keskus on vuosina 2005 - 2017 suojellut kaikkiaan 315 METSO-kohdetta, yhteispinta-alaltaan 4 091 hehtaaria. Maanomistajien toivotaan tarjoavan metsäkohteita suojeluun edelleen. METSO-ohjelma käynnistyi Pohjois-Savossa vuonna 2004 ja se jatkuu vuoteen 2025.  

Vapaaehtoinen metsiensuojelu - METSO  

METSO perustuu maanomistajan omaan haluun suojella metsiään ja niiden luonnonarvoja.  METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja sitä kautta mahdollistaa lajien ja luontotyyppien säilyminen myös tulevaisuudessa. Useimmat METSO-kohteet sopivat hyvin myös luonnossa liikkujalle ja virkistyskäyttöön. 

Maanomistaja saa suojelusta myös hyvän korvauksen, sillä puusto korvataan käyvän hinnan mukaan ja tulo on verovapaata.  

Pohjois-Savossa METSO-ohjelman kohteita toteutettu jo reilut 4000 hehtaaria   

Vuonna 2017 Pohjois-Savossa suojeltiin 36 METSO-kohdetta, jotka ovat yhteispinta-alaltaan 419 hehtaaria. Maanomistajat saivat suojelusta korvausta yhteensä 2,58 miljoonaa euroa. Viime vuoden suurimmat METSO-kohteet löytyvät Rautavaaralta: Ilkonsuo 61 ha, Kipari 60 ha ja Keyritynmäki 42 ha.   

Pohjois-Savon ELY-keskus on vuosina 2005 - 2017 suojellut kaikkiaan 315 METSO-kohdetta, yhteispinta-alaltaan 4 091 hehtaaria. Maanomistajille on maksettu METSO-suojelusta korvauksia yhteensä 23,6 miljoonaa euroa. Suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala on ollut tähän mennessä noin 13 hehtaaria. METSOssa on suojeltu sadankin hehtaarin laajuisia metsäalueita, mutta myös pienempiä, muutaman hehtaarin metsiköitä.  

Tarjoa metsääsi suojeluun   

METSO-ohjelmassa suojeltavia metsäelinympäristöjä ovat mm. lehdot, monimuotoiset kangasmetsät, korvet, letot sekä kallio- ja harjumetsät. METSO-kohteessa voi olla mm. vanhoja lehtipuita, lahopuuta, tihkupintoja, palanutta puuta tai monipuolinen puustorakenne.  

Maanomistajien toivotaan tarjoavan metsäkohteita suojeluun edelleen. Erityisesti lehdot kaipaavat lisäsuojelua. Myös soidensuojeluesityksen vuoden 2014 kohteita toteutetaan mielellään. ELY-keskus toteuttaa pysyvää suojelua, kun taas Metsäkeskus tekee määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisempiin metsälakikohteisiin ja toteuttaa luonnonhoitotöitä.  

Lisätietoja:   
Pohjois-Savon ELY-keskuksen METSO-vastaavat  
Luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi, 0295 026 779  
Metsänhoitaja Marko Haavisto, marko.haavisto(at)ely-keskus.fi, 0295 026 798


Päivitetty