Tiedotteet 2019

Merijärventien (Mt 786) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Nuorisoseurantalo - Petäjäskosken koulu, Oulainen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa Merijärventielle (Mt 786) Oulaisten kaupungin alueella Petäjäskosken kohdalla. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulaisten kaupungin kanssa.

Tiesuunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun Merijärventien varteen välille Nuorisoseurantalon liittymä - Petäjäskosken koulu noin 0,8 km matkalla sekä nykyisen Merijärventien tievalaistuksen jatkamisen noin 400 m matkalla. Suunnitelman tavoitteena on jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Hanketta ja alustavia suunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 10.9.2019 klo 17.00 - 18.30 Petäjäskosken Nuorisoseuran talolla, Merijärventie 1197, 86210 Petäjäskoski.

Tiesuunnitelman valmistuttua marraskuussa 2019 suunnitelma lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulaisten kaupungilta. Ennen lausuntojen antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyjen jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu tammikuussa 2020.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 0,4 milj. euroa (alv 0 %) ja rakentamisvuosi 2020.

Lisätietoja:                                                                                                                        

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tekninen johtaja Markku Ketonen. Oulaisten kaupunki, p. 044 479 3250, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Ville Nikkinen, Plaana Oy, p. 040 739 1761, etunimi.sukunimi@plaana.fi


Päivitetty