Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maatalouden rakennetukien uusi ohjelmakausi käyntiin (Satakunnan ELY-keskus)

Nuoren viljelijän aloitustukien haku on jo käynnistynyt ja investointitukien osalta haku mahdollistunee toukokuun aikana. Uusi ohjelmakausi tuo jonkin verran muutoksia investointitukiin ja nuoren viljelijän aloitustukeen.

Investointeihin on edelleen mahdollista myöntää tukea avustuksena, korkotukilainan korkotukena sekä valtiontakauksena. Nuoren viljelijän aloitustuki voidaan myöntää avustuksena, korkotukilainan korkotukena sekä varainsiirtoverovapautena.

Investointitukien osalta tuen saajan yläikäraja poistuu, nuoren viljelijän aloitustuessa tuen hakija voi olla enintään 40-vuotias.

Tilan ulkopuolisille tuloille ei enää aseteta suoranaisia rajoituksia. Kuitenkin hakemusten pisteytyksessä tarkastellaan maatalouden merkitystä hakijan kokonaistulonmuodostuksen kannalta.

Investointituessa maatilan yrittäjätulovaatimus nousee 25 000 euroon. Yrittäjätulovaatimusta ei kuitenkaan sovelleta salaojitukseen, sadonkorjuukoneen hankintaan, mehiläis- eikä ympäristöhankkeisiin. Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla tulee kuitenkin olla edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

Nuoren viljelijän aloitustuessa maatalouden yrittäjätuloa pitää kertyä vähintään 15 000 euroa.

Uutena menettelynä tulee hakemusten pisteytys. Kaikkien hakemusten osalta ELY-keskus suorittaa eri kriteereiden perusteella hakemusten pisteytyksen. Kriteereitä ovat mm. toimenpiteen vaikutukset yrityksen talouteen, kilpailukykyyn ja ympäristöön. Pisteiden enimmäismäärä on kolme ja pisteitä tulee saada vähintään 1,1 jotta tuki voitaisiin myöntää. 

Investointi- ja aloitustuessa tulee olemaan jatkuva haku ja jaksotettu päätöksenteko. 

Investointituessa hankkeen toteuttamiseen ei saa ryhtyä ennen ELY-keskuksen päätöstä. Nuoren viljelijän aloitustuessa hakemus tulee toimittaa ELY-keskukseen ennen tilanpidon aloittamista.

Päätöksenteko jakautuu vuosittain neljään eri aikajaksoon. Määrätyllä aikajaksolla saapuneet hakemukset päätetään kaikki kerralla.

Rakennetukien hakeminen sähköistyy ja hakemukset tulee jättää pääsääntöisesti maaseutuviraston ylläpitämässä Hyrrä-palvelussa. 

Hyrrä-palvelu (mavi.fi)

Tiedote ja oheistaulukko (pdf, 169 kt)

Lisätiedot:

Satakunnan ELY-keskus

  • maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall, p. 0295 022 076
  • maatilarahoitusasiantuntija Ismo Häyhä, p. 0295 022 041

Päivitetty