Tiedotteet 2018

Maatalouden ja maaseudun tukia Keski-Suomeen 79 miljoonaa euroa. Rahoitus ylläpitää tuotantoa ja luo kasvua (Keski-Suomi)

Maatalouden ja maaseudun tukia maksettiin Keski-Suomeen vuonna 2017 yhteensä noin 79 miljoonaa euroa. Summasta valtaosa oli viljelijätukia, joita maksettiin 72 miljoonaa euroa.  Viljelijätukien lisäksi maksettiin hanke- ja yritystukia (4,76 milj.euroa), rakennetukia (2,7 milj.euroa) ja markkinatukia (42 000 euroa).

Viljelijätukia ovat muun muassa ympäristötuki, luonnonhaittakorvaukset ja suorat tulotuet. Hanke- ja yritystuet koostuvat maaseudun kehittämishankkeista sekä yrityskohtaisista investoinneista. Rakennetukia myönnettiin maatalouden investointeihin ja markkinatukea koululaisten maitovalmisteiden käyttöön.

Tuensaajina olivat mm. viljelijät, hanketoimijat, yritykset, kunnat, järjestöt, neuvonta sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Vaikuttavuus ulottuu kuitenkin usein yhtä tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat.

Rahoituksella vaikutusta alueiden elinvoimaan sekä yritysten kasvuun ja kehitykseen

Maatalouden ja maaseudun tukirahoitus ylläpitää maataloustuotantoa, puhtaitten ja turvallisten elintarvikkeiden tuotantoa ja jalostusta sekä luo edellytyksiä yrittämiselle ja asumiselle maaseudulla.

Elintarvikeketju on tärkeä työllistäjä Suomessa. Ruoka-ala eli maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa ja ravitsemispalvelut työllistävät lähes 340 000 henkeä. Summa on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Maaseutu on muutakin kuin maataloutta, maaseutualueilla toimii suuri joukko eri alojen yrittäjiä ja yrityksiä. Globaalien markkinoiden näkökulmasta on yhdentekevää sijaitseeko yritys Suomen harvoilla kaupunkialueilla vai maaseudulla. Nykyaikainen yrittäjyys maaseudulla on modernia, uudistuvaa, kasvuhaluista ja kansainvälisille markkinoille tähtäävää. Keski-Suomessa vuonna 2017 myönnetyllä 3,7 miljoonan euron yritysrahoituksella on saatu aikaan noin 14 miljoonan euron investoinnit maaseutualueella toimiviin pk-yrityksiin.

Tiedote on korjattu viljelijätukien osalta 22.3.2018.  Mavin verkkopalvelussa eivät näy kokonaan kansallisista varoista maksetut viljelijätuet, koska niita ei saa julkaista. Pahoittelemme sekaannusta.

 

Lisätiedot:

 

Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, p. 0295 024 577 

Lisätietoa Maaseutuvirastosta (tukimaksut ja tiedonluovutus):

EU-tukitietojen hakupalvelu

Tietopyynnöt Maaseutuvirastosta

 Tietoa maksetuista tuista

 

 

 


Päivitetty