Tiedotteet 2018

Maakunnalliset ympäristöpalkinnot 2018 Pentti Seudulle, Joensuun Popmuusikoille ja Binderholz Nordic Oy:lle (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2018 maakunnalliset ympäristöpalkinnot Joensuussa 4.6.2018. Palkinnon saivat Pentti Seutu Kontiolahdelta, Joensuun Popmuusikot ry ja Binderholz Nordic Oy.

Pentti Seudulle palkinto myönnettiin tunnustuksena ympäristöarvot huomioivasta elämäntyöstä kylätoiminnan ideoijana ja kehittäjänä.

Kotiseutuneuvos Pentti Seutu on vaikuttanut pitkään ja merkittävällä tavalla Jakokosken kylän kehittämiseen ja sen elinvoimaedellytysten luomiseen. Ympäristöasioissa hän on aktiivisesti vaikuttanut mm. kylän vesihuoltoverkoston rakentamiseen ja verkostojen edelleen laajentamiseen mm. Jakokosken vesiosuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Viimeisimpiä ympäristöhankkeita ovat olleet tuulivoimalan hankinta ja vanhan arboretumin kunnostaminen.

Esimerkkeinä Pentti Seudun mittavasta kylätoimijan urasta ovat myös vireä kesäteatteri, Tähtikallio, museokanava ja kylän oma liikunta- ja kuntosali. Hän on myös toiminut Jakokosken kylälle laaditun osayleiskaavan alkuunpanijana ja on antanut vahvan panoksen karjalaisen kulttuuriympäristön vaalijana ja säilyttäjänä.

Binderholz Nordic Oy:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena pohjoiskarjalaisen puun ympäristöystävällisen tuotekehityksen ja jatkojalostuksen edistämisestä.

Binderholz Nordic hyödyntää sataprosenttisesti pohjoiskarjalaisen puun ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Suurin osa yrityksen käyttämästä puusta sitoo hiilen pitkäksi aikaa puisten rakennusten ulkopintaan, kantaviin rakenteisiin ja sisäpintaan. Loput puuraaka-aineesta käytetään omaan energiatuotantoon ja mahdollisesti jatkossa myös pidemmälle jalostetuiksi energiatuotteiksi.

Yritys on laajentanut Vapon sahojen hankinnan jälkeen arvoverkostoaan ja jalostusarvoaan puun hankintaan ja jatkojalostukseen puurakenne-elementteihin (mm. liimapuu) ja omaa potentiaalia edelleen lisätä ympäristöystävällistä jalostusastetta Pohjois-Karjalassa.

Yritys on ottanut ympäristönäkökohdat esimerkillisesti huomioon myös kartoittaessaan ja puhdistaessaan mm. Nurmeksen sahalla alueen maaperää edellisten omistajien toiminnan jäljiltä.

Palkinnon vastaanottivat hallituksen puheenjohtaja Hans Binder ja toimitusjohtaja Juri Jukola.

Joensuun Popmuusikot ry:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena ympäristöarvojen huomioimisesta suuren yleisötapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilosaarirock -festivaalin järjestelyissä on jo vuosien ajan otettu vapaaehtoisesti huomioon ympäristönsuojelu ja tapahtumalle on myönnetty kansainvälinen Green'n'Clean -ympäristösertifikaatti jo vuonna 2008, ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Festivaali on saanut myös useita kansainvälisen A Greener Festival Award -tunnustuksia ympäristötyöstä.

Ilosaarirockin kasvihuonekaasupäästöt lasketaan vuosittain ja sen mukaan maksetaan EU:n päästökaupan hintojen mukainen kompensaatiomaksu luonnonsuojelukohteisiin (mm. uhanalaisten rupimanterin, maakotkan, järvilohen ja saimaannorpan suojeluun sekä Natura 2000 –suojeluohjelmaan kuuluvan Kuorinkajärven vesiensuojeluun). Ilosaarirock on myös Pohjois-Karjalan biosfäärialueen (UNESCO MaB) kestävän kehityksen kumppanuustoimija.

Käytännön toiminnassa on jo pitkään panostettu joukkoliikenteeseen, kimppakyyteihin, biohajoaviin ravitsemusvälineisiin, yleiseen roskaamisen vähentämiseen, siivouksen tehokkuuteen ja muihin ympäristö huomioon ottaviin järjestelyihin.

Kokonaisuutena Ilosaarirock on erinomainen esimerkki vapaaehtoisen ympäristötyön onnistumisesta toiminnassa, joka perinteisesti on koettu haastavaksi toteuttaa.

Palkinnon vastaanotti Ilosaarirockin kehityspäällikkö Katri Kilpiä.

--------------

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Maailman ympäristöpäivään liittyen Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on se, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkintoja on jaettu 17 kertaa alkaen vuodesta 2002.

Lisätietoja:
Johtaja Janne Kärkkäinen, puh. 0295 026 197, janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Timo J. Hokkanen, puh. 0295 026 181, timo.hokkanen(at)ely-keskus.fi (biosfäärialuetoiminta)
Viestintäasiantuntija Juha Kokkonen, puh. 0295 026 169, juha.kokkonen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty