Tiedotteet 2018

Loukolan silta uusitaan Pöytyällä, yleinen liikenne kiertotielle Auran kautta 2.5.2018 alkaen (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Pöytyällä maantiellä 2250 (Kyröntie) Tarvasjoen ylittävän Loukolan sillan uusimistyöt viikolla 16. Rakennustyöt kestävät vuoden 2018 loppusyksyyn saakka. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan päälle nykyinen kiviholvirakenne säilyttäen, joten rakennustöiden ajaksi liikenne sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle maantien 224 ja valtatien 9 kautta. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Sillan uusimistyöt aloitetaan viikolla 16 työmaan perustamisella ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä. 2.5.2018 liikenne siltapaikalla katkaistaan. Yleinen liikenne ohjataan kiertotielle Heikinsuontien, maantien 224 ja valtatien 9 kautta. Maatalousliikenteelle järjestetään oma kiertotiejärjestely yksityisteitä pitkin. Lisäksi kevyelle liikenteelle järjestetään oma kulkuyhteys siltapaikan läpi. Hankkeen valmistelun aikana kartoitettiin eri vaihtoehtoja sillan rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen hoitamiseksi. Nykyisen sillan viereen rakennettavan varasillan kustannukset olisivat kuitenkin nousseet hankkeen kokonaiskustannuksiin nähden liian suuriksi.

Sillan rakennustöiden aluksi nykyinen sillan kiviholvirakenne tuetaan työn ajaksi. Sen jälkeen nykyinen sillan betoninen kansirakenne puretaan ja tehdään uuden sillan paalutustyöt. Uusi kansirakenne rakennetaan nykyisen kiviholvin päälle. Tien tasausta sillan päissä nostetaan noin yhden metrin tien geometrian parantamiseksi. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2018.

Kiviholvisilta on valmistunut v.1896 ja v. 1971 kiviholvin päälle on tehty betoninen levennysosa. Silta on painorajoitettu ja korjaustöiden tarpeessa.  Painorajoituksen takia silta on päätetty uusia jännitetyllä teräsbetonisella ulokepalkkisillalla. Vanha kiviholvi on haluttu säilyttää, joten uusi silta rakennetaan sen päälle. Sillan uusimisen yhteydessä myös tien pystygeometriaa parannetaan. Uuden sillan hyötyleveys on 7,5 metriä (vanhan sillan leveys 7,4 metriä). Uuden sillan kokonaispituus on 23 metriä. Uuden sillan myötä myös painorajoitus poistuu. Liikennemäärä sillalla on 1480 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii NCC Suomi Oy.

LISÄTIETOJA                               

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                

- NCC Suomi Oy: työpäällikkö Janne Rihko, puh. 050 355 1779


Päivitetty