Tiedotteet 2018

Levähavainnot ovat hieman lisääntyneet juhannusta kohti Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Etelä-Savon valtakunnallisen leväseurannan havaintokohteilla ei ole havaittu tällä viikolla merkittäviä sinileväesiintymiä. Muilta Etelä-Savon järviltä on saatu ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä enemmän sinilevähavaintoja jo juhannusviikolla. Ilmoituksia sinilevistä on tullut Kyyvedeltä ja Puruvedeltä sekä muutamasta pienemmästä vesistöstä, yhteensä 11 kappaletta.

Pitkäaikainen lämmin ja aurinkoinen sää on aikaistanut selvästi levähavaintoja. Keskimäärin levähavainnot lisääntyvät vasta juhannuksen jälkeen ja painottuvat usein heinäkuun alkuviikoille. Leväkasvu on päässyt aurinkoisten ja lämpimien säiden vuoksi vahvaan alkuun, joten haitallisia leväesiintymiä voi olla odotettavissa keskimääräistä enemmän myös jatkossa.

Vesien lämpötilat ovat olleet lähes koko toukokuun ajan keskimääräistä korkeampia ja sama tilanne on pääosin jatkunut myös kesäkuussa. Juhannusta kohti vesien lämpötilat ovat hieman pudonneet ilmojen viilenemisen myötä. Suurten järvien pintalämpötilat ovat juhannusviikolla vaihdelleet noin 15-17 asteen välillä mm. järven koosta ja muista ominaisuuksista riippuen.

Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan tänä kesänä 13 järvikohteella, joista kaksi on uutta kohdetta ja ne sijaitsevat Joroisissa. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain. Jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia, tiedotetaan useammin.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 7.6.- 30.8.2018. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Älä ui levävedessä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja: 

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209, pertti.manninen(at)ely-keskus.fi
 

 


Päivitetty