Tiedotteet 2017

Lapissa yrityksillä uskoa tulevaisuuteen - uusia investointeja vireillä (Lappi)

Lapissa elinkeinoelämän vahvistuminen perustuu ydintoimialoihin, matkailuun, metsä- ja metalliteollisuuteen sekä kaivostoimintaan. Maailman raaka-aineiden hintakehitys on ollut nouseva ja mm. malminetsintä on kääntynyt kasvuun. Pohjois-Suomeen suunnitellut suurhankkeet esim. kaivokset ja biotaloushankkeet tulevat lisäämään entisestään Lapin satamien merkitystä sekä niille johtavien väylien kehittämistarvetta. Hyvä taloudellinen kehitys tukee myös pienempiä toimijoita. Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila sekä innovatiivisuuden ja osaamisen vaatimukset asettavat haasteita Lapin yritysten toiminnalle.

Työvoiman kysynnän ja positiivisen työllisyyskehityksen arvioidaan jatkuvan. Työvoiman vilkastunut kysyntä näkyy jo neljättä vuotta peräkkäin TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen lisääntymisenä. Työvoiman lisääntyvät rekrytointi- ja saatavuusongelmat nähdään uhkana yritysten kasvulle ja kehittymiselle.

Lapin monipuoliset luonnonvaroihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. Luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen tulee huomioida jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Lapin metsien lisääntyvät hyödynnettävissä olevat puuvarat mahdollistavat puuraaka-aineen käytön merkittävän tehostamisen. Lapin pohjavesivarat ovat runsaat, mikä on väestön hyvinvoinnin lisäksi tärkeä uusi mahdollisuus alueen elinkeinoelämälle. Lappi tarjoaa hoidettuine reitistöineen maakunnan asukkaille ja matkailijoille hyvät virkistäytymismahdollisuudet luonnontilaisessa ympäristössä.

 

LISÄTIETOJA

Johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara, puh 0295 039 689

 

LUE LISÄÄ

Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017 (TEM toimialapalvelu)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.9.2017

 

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2017 katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun aikana.


Päivitetty