Tiedotteet 2018

Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesällä ja syksyllä 2018 (Lappi)

Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana pohjavesialueiden maastotutkimuksia Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan ja Sodankylän pohjavesialueilla. Maastossa tehdään maaperäkairauksia, maastotarkasteluja, lähdeinventointeja ja maatutkaluotauksia. Työt liittyvät käynnissä olevaan pohjavesialueiden luokittelutyöhön, jossa kaikkien Lapin pohjavesialueiden luokitukset tarkistetaan.

Maaperäkairaukset alkavat toukokuun loppupuolella Ranualta, ja etenevät kesän ja syksyn kuluessa Posion, Kemijärven ja Pelkosenniemen kautta Sodankylään. Maaperäkairausten tavoitteena on saada lisätietoja pohjavesialueiden soveltuvuudesta vedenhankintaan. Kairauksen yhteydessä pohjavesialueelle asennetaan tarvittaessa pohjaveden havaintoputki. Maanomistajiin ollaan yhteydessä ennen tutkimusten suorittamista.

Maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja tehdään kesän ja syksyn aikana kaikkien viiden kunnan alueella. Maastotarkastelujen ja lähdeinventointien avulla selvitetään mm. pohjavesialueiden geologisia yleispiirteitä ja kartoitetaan niillä sijaitsevia lähteitä.

Maatutkaluotauksia tehdään Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion ja Sodankylän pohjavesialueilla kesäkuussa. Maatutkaluotaus on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan hyvissä olosuhteissa saada alustava käsitys maaperän kerrosrakenteista ja esimerkiksi pohjaveden pinnan tasosta. Maatutkaluotauksia tehtäessä maastossa kuljetaan jalkaisin, eivätkä luotaukset jätä jälkiä maastoon.

Pohjavesialueiden luokittelusta säädetään laissa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön.

Lisätietoja antavat:

Suunnittelija Anne Lindholm (puh. 0295 037 021) ja hydrogeologi Anu Rautiala (puh. 0295 037 010). Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty