Tiedotteet 2018

Lämpimät pintavedet ovat aikaistaneet runsaita sinileväesiintymiä myös Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvissä havaittiin heinäkuun aikana ajankohtaan nähden keskimääräistä enemmän sinileväesiintymiä. Yleensä sinilevät runsastuvat vasta loppukesällä, mutta tänä vuonna runsaita sinileväkukintoja havaittiin kolme viikkoa tavallista aikaisemmin.

Viime viikolla havaintoja vähäisestä levämäärästä tuli kolmelta seurantakohteelta. Tällä viikolla tuli havainto yhdestä kohteesta; runsaasti levää on esiintynyt kuluneella viikolla Haukiveden Joroisselällä.

Heinäkuun puolivälissä ELY-keskukselle tuli poikkeuksellisen runsaasti yleisöilmoituksia ja viranomaishavaintoja sinilevistä. Heinäkuun toisella viikolla ilmoituksia tuli 14 kpl, mutta tämän jälkeen havainnot ovat vähentyneet. Kuluneella viikolla runsaasta sinileväesiintymästä on tullut yleisöilmoitukset Puumalan Kaijanjärvestä ja Sulkavan Suuri-Otikaisesta.

Sinilevien kukinta suurissa ja kirkkaissa vesistöissä hiipumassa

Sinilevähavaintoja on kesän aikana tullut runsaasti suurilta ja niukkaravinteisilta järviltä, kuten Saimaalta Puumalan seudulta, Luonterilta, Pertunmaan puoleiselta Suonteelta ja Puruvedeltä. Havainnot näiltä järviltä ovat vähentyneet heinäkuun loppupuolella, mikä voi olla merkki pintaveden ravinnevarastojen ehtymisestä. Rehevimmissä järvissä levähaitat saattavat kuitenkin kestää pahimmillaan jopa useita viikkoja. Erittäin runsaita ja pitkään jatkuneita sinileväkukintoja ei Etelä-Savossa ole tänä kesänä tavattu.

Pintavedet ovat tavanomaista lämpimämpiä

Vesien lämpötilat ovat noin neljä astetta korkeammat ajankohdan normaaleihin lämpötiloihin verrattuna. Pintaveden lämpötila oli 25.7. aamulla Haukiveden Oravissa 23,5 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa lähes 24 astetta. Pienemmissä järvissä on mitattu jopa 28 asteen lukemia. Suurten levälauttojen ja rantaan ajautuneen orgaanisen aineksen hajoaminen kiihtyy lämpimässä vedessä, mistä voi aiheutua hajuhaittoja. Tarkempaa valtakunnallista tietoa pintaveden lämpötiloista löytyy ymparisto.fi -palvelusta.

Levätilannetta seurataan aktiivisesti

Viranomaiset seuraavat järvien levätilannetta Etelä-Savossa tänä kesänä 13 järvikohteella, jotka on valittu kuvaamaan maakunnan yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. He tallentavat levähavainnot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä. Myös kansalaiset voivat tallentaa havaintojaan Järvi-meriwikiin. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan joka torstai elokuun loppuun saakka. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta. Suomen ympäristökeskus seuraa tämän kesän poikkeuksellisen levätilanteen kehittymistä tehostetusti koko maassa.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024029, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi
 


Päivitetty