Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lahden Vuoripojankadulla puhdistetaan vanhan teollisuustontin maaperää (Hämeen ELY-keskus)       

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Kivimaalla Vuoripojankadulla sijaitsevan vanhan teollisuustontin raskasmetalleilla ja öljyllä pilaantuneen maan puhdistamisesta. Pilaantunutta maata kaivettiin jo syksyllä pois noin 400 tonnia ja toimitettiin Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle käsiteltäväksi. Vielä jäljellä oleva pilaantunut maa-alue puhdistetaan maaliskuun loppuun mennessä. Pilaantunutta maata on jäljellä vielä 500 tonnia noin 200 neliömetrin alueella.Puhdistamisesta vastaa kerrostalot alueelle rakentava Lemminkäinen Talo Oy.

Kiinteistöllä on toiminut maalaamo ja muuta pienteollisuutta, joiden seurauksena maaperä on pilaantunut metalleilla ja öljyllä. Alueelle rakennetaan asuinkerrostaloja, ja tontin viemäröintitöiden yhteydessä paljastui viime syksynä vanhalta piha-alueelta maalin ja metallin sekaista pilaantunutta maata.

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, jotta maasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa asukkaille eikä rajoituksia kiinteistön käytölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240 

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173           

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset


Päivitetty