Tiedotteet 2019

Kuiva kesä laski vedenpinnat Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana. Esimerkiksi Puulan ja Saimaan pinnat ovat selvästi tavanomaista syyskuun puolivälin tasoa alempana. Saimaa jatkaa laskuaan ainakin syyskuun ajan. Useimpien järvien ennustetaan pysyvän ainakin lokakuuhun asti selvästi tavallista alempana.

Etelä-Savossa kesän sademäärät olivat kesä-, heinä- ja elokuussa vähäisiä. Vuoksen vesistöalueella sademäärä oli kesäkuukausina yhteensä 126 mm, joka on 57 % keskimääräisestä. Syyskuussa sateita on saatu tavanomainen määrä. Myös Mäntyharjun reitillä sademäärät ovat olleet kesällä yhtä vähäisiä, mutta syyskuussa sateita on tullut tähän mennessä hieman tavanomaista enemmän. Syyskuun sateet ovat täydentäneet maankosteusvarastoja, mutta koko maakunnassa on silti edelleen kuivaa, ja etenkin suuremmat vesistöt reagoivat sateisiin heikosti.

Saimaan pinta laskee edelleen

Suurista järvistä Saimaan vedenkorkeus jatkaa laskua pitkälle syksyyn. Saimaan vedenpinta oli 24.9.2019 Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla NN + 75,56 m. Saimaan vedenkorkeus on 35 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vedenpinta on edelleen laskusuunnassa, vaikka syyskuun vesisateet ovatkin hieman hillinneet laskua. Ennusteen mukaan pinta alenee lokakuun loppuun mennessä vielä 5-25 cm ja pysyy selvästi keskimääräistä alempana ainakin alkutalveen saakka. Syksyn sademäärät ratkaisevat miten suureksi vedenpinnan lasku lopulta kehittyy.

Kermajärven pinta on tällä hetkellä tasossa NN + 79,65 m. Vedenkorkeus on -20 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenpinnan ennustetaan lähtevän nousuun lokakuun aikana. Säännöstellyistä järvistä Juojärven vedenpinta on tasolla NN + 100,73 m, joka on -5 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta alempana. Juojärven ennakoidaan pysyvän noin samalla vedenkorkeustasolla lokakuun loppuun asti.

Mäntyharjun reitillä vedenpintojen lasku pysähtynyt

Mäntyharjun reitillä säännöstellyn Puulan vedenpinta on tällä hetkellä tasolla NN + 94,44 m, joka on -7 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Kuivuuden takia vedenpinta on laskenut kesän aikana järveä säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutusten pienentämisestä huolimatta. Syyssateet ovat pysäyttäneet laskun ja vedenpinnan ennakoidaan nousevan lokakuun loppuun mennessä todennäköisesti 5–10 cm. Juoksutus on vain noin 9 m3/s, kun tavanomaisesti juoksutus on tähän aikaan syksyä noin 15–20 m3/s. Voimalaitoksen alapuolisessa vesistössä vedenpinnat ovatkin tavanomaista alempana. Vahvajärvi on -30 cm tavanomaista alempana ajankohtaan nähden.

Vesistöreitin latvajärvistä Synsiä (-22 cm) ja Iso-Naakkima (-13 cm), ovat laskeneet kuivan kesän takia tavanomaista alemmaksi. Syyskuun sateet ovat kääntäneet vedenpinnan laskun lievään nousuun. Vedenpintojen ennakoidaan nousevan syksyn aikana, mikäli syksyn sademäärät ovat normaalit.  Kyyveden vedenpinta on tällä hetkellä tasossa NN + 100,15 m, mikä on -13 cm alempana ajankohtaan nähden. Kyyveden ennakoidaan pysyvän nykyisellä korkeudellaan lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen vedenpinta kääntynee hitaaseen nousuun. Alempana vesistöreitillä Lahnaveden pinta on -7 cm ja Pyhäveden pinta -14 cm keskimääräistä alempana.

Pohjavesivarastot kaipaavat sateita

Kuivan kesän aiheuttama maankosteuden vajaus näkyy pohjaveden pinnoissa. Etelä-Savossa pohjaveden pinnat ovat pääosin ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjavesien seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Syyskuun runsaat sateet ovat kääntäneet pienissä pohjavesimuodostumissa pinnankorkeudet nousuun. Yleisesti pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti aina syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi vähitellen loppuu. Loppusyksyn sateet määrittävät, kuinka alhaiseksi pohjaveden pinnat jäävät ennen pysyvän talven roudan muodostumista.

Järvivesien lämpötilat laskeneet

Etelä-Savossa järvivesien lämpötilat ovat laskeneet hieman alle ajankohdan keskiarvon. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 24.9. aamulla +8,5 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä +9,4 astetta.

Saimaalla alhainen vedenpinta on selvästi nähtävissä rannan kalliopinnoissa. Vedenpinta on laskenut kesän alun lukemista noin puoli metriä. Kuva: Varpu Rajala

Linkit:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi


Päivitetty