Tiedotteet 2018

Kuiva kesä laskenut järvien vedenpintoja Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla sademäärä on ollut erityisesti touko- ja heinäkuussa hyvin vähäinen. Maaperä on erittäin kuivaa ja valunta on tällä hetkellä vähäistä. Useimpien Etelä-Savon luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet ajankohdan keskitasolle tai sen alapuolelle. Kuivuuden vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä. Vedenpintojen laskun ennustetaan jatkuvan myös elokuun alkupuolella.

Saimaa edelleen ajankohdan keskitasoa ylempänä, muissa järvissä hidasta laskua

Suurista järvistä Saimaan vedenpinta oli 25.7. Savonlinnan Pihlajaveden asteikossa NN + 76,30 m. Saimaan vedenpinta on tällä hetkellä noin +30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on ollut heinäkuussa hitaassa laskussa ja sen ennustetaan laskevan 20-40 cm elokuun loppuun mennessä lähemmäksi ajankohdan keskitasoa. Kermajärven pinta on tällä hetkellä tasossa NN + 80,02 m. Vedenkorkeus on -7 cm ajankohdan keskitason alapuolella ja edelleen laskussa.

Mäntyharjun reitin latvajärvet, kuten Synsiä ja Iso-Naakkima, ovat laskeneet kuivan kesän takia ajankohtaan nähden tavanomaista alemmaksi. Kyyveden vedenpinta on tällä hetkellä tasossa NN + 100, 49 m, mikä on -4 cm ajankohtaan nähden alempana. Laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN + 94,54 m. Vedenpinta on -7cm ajankohdan keskiarvon alapuolella ja laskusuunnassa. Kissakosken juoksutusmäärää on heinäkuussa pienennetty, mikä on laskenut alapuolisten vesistöjen virtaamia ja vedenkorkeuksia. Vahvajärvi ja Lahnavesi ovat kuitenkin toistaiseksi hieman tavanomaista korkeammalla ajankohtaan nähden, Pyhävesi sen sijaan vajaat -20 cm keskimääräistä alempana.

Pohjavesien pinnat laskemassa

Pohjaveden pinnat ovat kesälle tyypilliseen tapaan laskusuunnassa. Suurissa pohjavesimuodostumissa kuivuusjakso ei ole vielä vaikuttanut merkittävästi. Niissä pinnankorkeus on monin paikoin ajankohdan keskitasolla. Sen sijaan pienemmissä muodostumissa pohjaveden pinta on laskenut selvästi alle ajankohdan keskiarvon. Pohjaveden pinnat ovat vielä korkeammalla verrattuna viimeisimpään merkittävään kuivuusjaksoon vuosina 2002-2003, joka vaikutti yhdyskunnan vedenhankintaan.

Järvivedet poikkeuksellisen lämpimiä

Etelä-Savossa järvivedet ovat erittäin lämpimiä. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 25.7. aamulla 23,9 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 23,5 astetta. Havaintopaikoissa pintaveden lämpötila oli +4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Ennusteiden mukaan helteet jatkuvat ja näin myös vedet pysyvät ajankohdan keskiarvoa lämpimämpinä vähintään elokuun alkupuolelle saakka. Yleensä veden lämpötilat kääntyvät laskuun elokuun alussa.

Linkit:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192


Päivitetty