Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella

Uutisia

Talvinopeudet käyttöön viimeistään perjantaina 27.10. (23.10.2017)

Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin pääosin torstain 26.10. aikana. Moottoriteiden suurin sallittu ajonopeus alennetaan 100 kilometriin tunnissa ja valtaosalla maanteistä 80 kilometriin tunnissa.
 

Ilmoittaudu mukaan Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön (19.10.2017)

Oletko kiinnostunut verkkopalvelun kehittämisestä? Suomi.fi on perustamassa verkkoon Suomi.fi-käyttäjäyhteisöä, jonka osallistujat pääsevät mm. kertomaan mielipiteensä ja keskustelemaan palvelun ominaisuuksista.

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on käynnissä (18.10.2017)

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun tai vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

TIEDOTTEITA

Kouvolasta löytyi Suomelle uusi surviaiskoilaji, Nemophora minimella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin on kuulunut tänä kesänä lajisuojelun nimissä mm. kartoittaa purtojuuren (Succisa pratensis) esiintymiä, tehdä hoitosuunnitelmia sekä tarvittaessa hoitaa esiintymiä ja havainnoida niihin sidoksissa olevia uhanalaisia perhoslajeja. Kaakkois-Suomesta oli aiemmin tehty havaintoja kahdesta purtojuurella elävästä uhanalaisesta lajista. Keltaverkkoperhosta (Euphydryas aurinia), joka on EU:n direktiivilaji, on alueelta havaittu viime vuosina noin kymmeneltä purtojuuriesiintymältä. Erityisesti suojeltava purtojuurisurviaiskoi (Nemophora cupriacella) on edellistäkin harvinaisempi. Todellinen yllätys olikin, kun alueelta löytyi kolmas purtojuureen sidoksissa oleva ja vieläpä maalle uusi surviaiskoilaji (N. minimella, lajilla ei ole vielä suomenkielistä nimeä). Lajia löytyi kolmelta purtojuuriesiintymältä, yhdeltä vieläpä erittäin runsaana. Kaksi esiintymistä oli osittain umpeenkasvaneilla sähkölinjoilla (Kouvola Ummeljoki ja Vilppula) ja kolmas hoidetulla suojelualueella (Kouvola Ruotsula). Lajin yksilöitä havaittiin parilla käyntikerralla muutamia satoja, minkä perusteella parhaalla esiintymällä (Ummeljoki) kannan arvioidaan koostuvan jopa tuhansista yksilöistä. Siitäkin huolimatta voidaan sanoa lajin olevan purtojuureen sidoksissa olevista lajeista Suomessa silti uhanalaisin. Purtojuuren ja sillä elävien lajien ahdinko johtuu pääasiassa sopivien kuivahkojen ja tuorepohjaisten niittyjen umpeenkasvusta. Lajien esiintymien tulevaisuuden kannalta on kuitenkin valoisaa se, että sähkölinjojen alla olevilta purtojuuriesiintymiltä puusto raivataan noin kymmenen vuoden välein.

Suomea lähinnä olevat lajin esiintymät tai vanhemmat havainnot ovat Karjalan kannakselta, Baltiasta ja Etelä-Ruotsista. Onko laji vasta hiljattain levinnyt Suomeen vai onko se vain jostakin syystä jäänyt havaitsematta ja esiintyykö se kuinka laajalti Etelä-Suomessa, ovat kysymyksiä, joita yritetään jatkossa selvittää yhteistyössä Suomen perhostutkijainseuran suojelutoimikunnan kanssa. Vuonna 2019 valmistuva, uusi Suomen uhanalaisten eliöiden arviointi kaipaa lajien ja niiden elinympäristöjen tilasta uusinta tietoa.

Nemophora minimella

Kuva: Markku Suoknuuti

 

 

 


Lisää tiedotteita