Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella

Uutisia

Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta kaivosalan toimialapäälliköksi (23.8.2017)

Heino Vasara on valittu kaivosalan toimialapäällikön valtakunnalliseen tehtävään 1.9.2017 alkaen. Toimialapäällikkyys tulee osaksi Heino Vasaran nykyistä toimenkuvaa Lapin ELY-keskuksessa.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni heinäkuussa (22.8.2017)

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 49 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin heinäkuun aikana 39 200.

Postin jakelussa muutoksia ─ sähköinen asiointi nopein kanava (21.8.2017)

Postin jakelumuutokset vahvistavat sähköisen asioinnin asemaa nopeimpana asiointitapana.

TIEDOTTEITA

Kouvolasta löytyi Suomelle uusi surviaiskoilaji, Nemophora minimella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviin on kuulunut tänä kesänä lajisuojelun nimissä mm. kartoittaa purtojuuren (Succisa pratensis) esiintymiä, tehdä hoitosuunnitelmia sekä tarvittaessa hoitaa esiintymiä ja havainnoida niihin sidoksissa olevia uhanalaisia perhoslajeja. Kaakkois-Suomesta oli aiemmin tehty havaintoja kahdesta purtojuurella elävästä uhanalaisesta lajista. Keltaverkkoperhosta (Euphydryas aurinia), joka on EU:n direktiivilaji, on alueelta havaittu viime vuosina noin kymmeneltä purtojuuriesiintymältä. Erityisesti suojeltava purtojuurisurviaiskoi (Nemophora cupriacella) on edellistäkin harvinaisempi. Todellinen yllätys olikin, kun alueelta löytyi kolmas purtojuureen sidoksissa oleva ja vieläpä maalle uusi surviaiskoilaji (N. minimella, lajilla ei ole vielä suomenkielistä nimeä). Lajia löytyi kolmelta purtojuuriesiintymältä, yhdeltä vieläpä erittäin runsaana. Kaksi esiintymistä oli osittain umpeenkasvaneilla sähkölinjoilla (Kouvola Ummeljoki ja Vilppula) ja kolmas hoidetulla suojelualueella (Kouvola Ruotsula). Lajin yksilöitä havaittiin parilla käyntikerralla muutamia satoja, minkä perusteella parhaalla esiintymällä (Ummeljoki) kannan arvioidaan koostuvan jopa tuhansista yksilöistä. Siitäkin huolimatta voidaan sanoa lajin olevan purtojuureen sidoksissa olevista lajeista Suomessa silti uhanalaisin. Purtojuuren ja sillä elävien lajien ahdinko johtuu pääasiassa sopivien kuivahkojen ja tuorepohjaisten niittyjen umpeenkasvusta. Lajien esiintymien tulevaisuuden kannalta on kuitenkin valoisaa se, että sähkölinjojen alla olevilta purtojuuriesiintymiltä puusto raivataan noin kymmenen vuoden välein.

Suomea lähinnä olevat lajin esiintymät tai vanhemmat havainnot ovat Karjalan kannakselta, Baltiasta ja Etelä-Ruotsista. Onko laji vasta hiljattain levinnyt Suomeen vai onko se vain jostakin syystä jäänyt havaitsematta ja esiintyykö se kuinka laajalti Etelä-Suomessa, ovat kysymyksiä, joita yritetään jatkossa selvittää yhteistyössä Suomen perhostutkijainseuran suojelutoimikunnan kanssa. Vuonna 2019 valmistuva, uusi Suomen uhanalaisten eliöiden arviointi kaipaa lajien ja niiden elinympäristöjen tilasta uusinta tietoa.

Nemophora minimella

Kuva: Markku Suoknuuti

 

 

 


Lisää tiedotteita