Tiedotteet 2018

Kokonaisjäänpaksuus Etelä-Savon mittauskohteissa 30-40 cm (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 20.3.2018 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen noin 30-40 cm välillä. Teräsjään paksuus vaihteli kohteittain 10-30 cm välillä. Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta vaihteli myös paljon riippuen kohteesta. Enimmillään kohvajäätä oli Pertunmaan Peruvedellä, yli 2/3 kokonaisjäänpaksuudesta.

Jäät ovat vahvistuneet edellisestä mittauksesta (20.2.2018) keskimäärin noin 8 cm. Mittauspaikoissa jää on tällä hetkellä n. 5-10 cm ohuempaa verrattuna maaliskuun keskimääräiseen jäänpaksuuteen riippuen havaintopaikasta.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista sekä Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli 20.3. mittauksessa 40 cm. Jää oli reilut 10 cm ajankohdan keskiarvoa ohuempaa. Mittaukset tehdään valtakunnallisilla havaintopaikoilla 10 päivän välein.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on enimmäkseen pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta. Jäät eivät kuitenkaan ole lähiaikoina merkittävästi vahvistumassa. Lumikerroksen paksuus jään päällä on kasvanut ja oli mittauspaikoissa keskimäärin 20 cm. Jään päällä oleva pakkaslumi toimii tehokkaana eristävänä kerroksena, mikä hidastaa jään paksuuskasvua.

Linkki:

Lisätietoja:
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Suunnittelija Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235

 


Päivitetty