Tiedotteet 2018

Kokonaisjäänpaksuus Etelä-Savon mittauskohteissa 23-32 cm (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat 20.2. tehdyissä mittauksissa 23-30 cm:n välillä. Teräsjään paksuus vaihteli kohteittain 12-25 cm:n välillä. Kovaa kohvajäätä oli puolestaan useimmissa kohteissa noin 17 cm kokonaisjäänpaksuudesta. Mäntyharjun Korpijärvi oli ainoa kohde, jossa kokonaisjäänpaksuus koostui yksinomaan teräsjäästä. Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jäät ovat vahvistuneet tammi-helmikuun vaihteessa tehdystä mittauksesta noin 5 cm. Mittauspaikoissa jää on tällä hetkellä noin 5 cm ohuempaa kuin keskimäärin helmikuussa.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä ja Savonlinnan Oravissa Haukivedellä kokonaisjäänpaksuus oli 32 cm. Jää oli noin 10 cm ajankohdan keskiarvoa ohuempaa. Mittaukset tehdään valtakunnallisilla havaintopaikoilla 10 päivän välein. Seuraava mittauspäivä on helmi-maaliskuun vaihteessa.

Jäät vahvistumassa, mutta varo virtapaikkoja!

Etelä-Savossa useiden järvien vedenpinnat ovat edelleen korkealla ja virtaamat ovat monin paikoin suuria. Salmi- ja virtapaikat voivat olla tällä hetkellä sulana tavallista laajemmalta alueelta tai niiden jää voi olla tavanomaista heikompaa.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta ja odotettavissa on kireitäkin pakkasia. Jäät ovat edelleen vahvistumassa. Toisaalta lumikerroksen paksuus jään päällä on kasvanut (mittauspaikoissa 15 cm) edellisestä mittauskerrasta. Jään päällä oleva pakkaslumi toimii tehokkaan eristävänä, joten jään paksuuskasvu saattaa olla hidastumassa.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Suunnittelija Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235


Päivitetty