Tiedotteet 2018

Kokonaisjäänpaksuus Etelä-Savon mittauskohteissa 20-30 cm (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 30.1.2018 neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 18-25 cm välillä. Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta oli suuri useassa mittauspaikassa. Varsinaisen teräsjään paksuus vaihteli 5-20 cm välillä. Erityisesti Mäntyharjun Pyhävedellä ja Pertunmaan Peruvedellä teräsjään paksuus oli ohut. Mittauspaikoissa oli jään päällä lunta keskimäärin noin 3 cm eli suhteellisen vähän. Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli 30.1. mittauksessa 29 cm.

Etelä-Savossa useimpien järvien vedenpinnat ovat tällä hetkellä korkealla ja virtaamat ovat monin paikoin suuria. Salmi- ja virtapaikat voivat olla sulana tavallista laajemmalta alueelta tai niiden jää voi olla tavanomaista heikompaa. Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta ja odotettavissa on myös lumisateita. Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa mutta alueellisia eroja jäänpaksuuksissa ja jään laadussa on edelleen odotettavissa.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaa.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Suunnittelija Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235


Päivitetty