Tiedotteet 2018

Kokemäenjoessa havaittu tuhansia kuolleita simpukoita (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Maanantaina (27.3.) ilmoitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle havainto Kokemäenjoen rannalle ajautuneista tuhansista erikokoisista simpukankuorista. Havainto tehtiin Nakkilan ja Ulvilan rajamailla, noin 12 km Harjavallan patoaltaasta alavirtaan sijaitsevan Ruskilankosken kohdalla.

Kuolleita simpukoita vedessä, Kokemaenjoki  © Kimmo Puosi
© Kimmo Puosi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ryhtynyt tutkimaan tapausta ja pyytänyt avuksi tutkimussukeltajia. Tutkimuksissa pyritään ensin kartoittamaan tilanne joen pohjalla ja saamaan näytteeksi simpukoita laboratoriomäärityksiä varten. Näytteistä analysoidaan ainakin raskasmetallit ja orgaaniset hiilivedyt. Näytteiden tuloksista voidaan päätellä onko nyt havaituilla simpukkakuolemilla yhteys Kokemäenjoessa aikaisemmin tapahtuneisiin päästöihin.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannossa Harjavallassa tapahtui poikkeuksellinen päästö vesistöön 4.–6.7.2014. Päästössä Kokemäenjokeen joutui nikkelisulfaattiliuosta, joka sisälsi yhteensä noin 66 tonnia nikkeliä ja 1,3 tonnia kobolttia sekä muita haitta-aineita. Päästön seurauksena muutaman viikon kuluessa joessa kuoli miljoonia simpukoita.

Kokemäenjokeen pääsi Harjavallassa joulunalusviikolla 2017 lähes 50 000 litraa kevyttä polttoöljyä Pori Energian lämpökeskuksesta. Tämän päästön vaikutusselvitykset ovat vielä kesken. Välittömästi päästön jälkeen ei simpukkakuolemia joessa havaittu.

Sukellustutkimuksien tuloksia odotellaan heti pääsiäisen jälkeen ja niistä tiedotetaan myöhemmin.

Mahdolliset uudet havainnot on hyvä ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Harri Helminen 0295 022 865 (tai 040 723 8834)


Päivitetty