Tiedotteet 2017

Kiuruvesi-järven säännöstelyä tarkistetaan (Pohjois-Savo)

Tavoitteena on vähentää säännöstelystä järven tilalle aiheutuvia haittoja, parantaa vesistön käyttömahdollisuuksia sekä varautua ilmastonmuutokseen.

Pohjois-Savon ELY-keskus on teettänyt suunnitelman Kiuruvesi-järven säännöstelyn tarkistamiseksi.

Suunnitelman tavoitteena on helpottaa säännöstelyä, vähentää säännöstelystä järven tilalle aiheutuvia haittoja, parantaa vesistön käyttömahdollisuuksia sekä varautua ilmastonmuutokseen. Samalla nykyaikaistetaan 1930-luvulta peräisin oleva säännöstelylupa.

Kiuruveden säännöstelyn kehittämisselvitys valmistui vuonna 2013. Säännöstelyn tarkistamissuunnitelma on laadittu näiden suosituksen pohjalta.

– Suunnitelmaan sisältyy Kiurujoen perkaus Saarikosken padon ja Niskaniemen välillä. Perkauksen tarkoituksena on pienentää rankkasateiden aiheuttamia kesätulvia Kiuruvesi-järvessä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen kertoo.

– Perkauksilla voidaan myös alentaa kevättulvia sekä varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan rankkasateiden yleistymiseen ja intensiteetin kasvuun.

Helpompi varautua eri tilanteisiin

Säännöstelyn tarkistamissuunnitelma ei juurikaan muuta Kiuruveden tavanomaisia vedenkorkeuksia. Järven alimmat vedenkorkeudet nousevat huhtikuussa, koska kevätalennuksesta luovutaan ja kevät- ja kesätulvat laskevat Kiurujoen perkauksen ansiosta.

Nykyinen tavoitevedenkorkeus pidetään ennallaan, mutta siihen sallitaan +/- 10 sentin vaihtelu. Tämä lisää säännöstelyn hoidon joustavuutta ja parantaa erilaisiin vesitilanteiseen varautumista. Kiurujoen luvan mukainen minimijuoksutus pienenee, mutta tosiasiallinen muutos on vähäinen, koska minimijuoksutusta ei nykyisinkään ole noudatettu pitkinä kuivakausina.

Miettinen arvioi, että säännöstelyn tarkistamisen vedenlaatu- ja luontovaikutukset ovat vähäiset. Hankkeesta koituu sen sijaan hyötyä muun muassa maataloudelle kesätulvien alenemisen myötä. Hyötyä koituu myös vesistön ekologiselle tilalle ja virkistyskäytölle kevätalennuksen jäädessä pois. Kiurujoen perkaus parantaa myös veneilyreitin käytettävyyttä.

– Kaiken kaikkiaan saavutettavat hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat, Miettinen toteaa.

Kiuruvesi -järven säännöstelysuunnitelman on tehnyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Säännöstelyn tarkistamissuunnitelmaa ja siihen sisältyvää Kiurujoen perkaussuunnitelmaa esitellään keskiviikkona 23.8.2017 klo 18.00 Kiuruveden kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. Tilaisuuden jälkeen suunnitelma viimeistellään ja ELY-keskus tekee päätöksen hankkeen eteenpäinviemisestä. Hanke edellyttää vesilain mukaisen luvan hakemista Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Lisätietoja: Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, p. 040 770 2479, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty