Tiedotteet 2018

Kevään viivästyminen heikentänyt järvien happitilannetta (Pohjois-Pohjanmaa)

Kylmä kevättalvi vaikuttaa järvien happitilanteeseen, koska sulamisvesiä ei ole vielä tullut happivarantoja täydentämään. Viivästyneestä kevään tulosta huolimatta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järvien happitilanne on pysynyt kohtuullisena. Yhtään kauttaaltaan hapetonta järveä ei mittauksissa havaittu.  Koillismaan syvissä järvissä happitilanne on heikentynyt (happea < 5 mg/l) pohjan lähellä, mutta ylempänä vesikerroksessa happea on riittävästi. Matalissa järvissä happitilanne heikkenee pienestä vesitilavuudesta johtuen herkemmin kevättalvella tavallisinakin vuosina. ELY-keskuksen tietoon on toistaiseksi tullut kalakuolema Akionlahdelta Oulunsalosta ja Uljuan tekojärveltä Siikalatvalta.  

Akionlahdelta tuli tieto kuolleista kaloista helmikuun lopulla. Uljualla kaloja on kuollut pyydyksiin muutaman viikon ajan. Happitilanteen odotetaan paranevan lähiviikkoina. On mahdollista, että muillakin järvillä ilmenee kalakuolemia, jotka tulevat ilmi vasta jäiden sulamisen jälkeen.

Talvinäytteenotolla seurataan ensisijaisesti järvien happitilannetta ja kesänäytteenotoilla rehevöitymistä. Näytteenottopaikka on yleensä järven syvänne. Näytteet otetaan pintakerroksesta, välikerroksesta sekä pohjan tuntumasta. Matalimmista järvistä ei saada edustavia talvinäytteitä, jolloin näytteenotto on vain kesällä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa noin kolmenkymmenen järven tilaa vuonna 2018. Yli-Kitka Kuusamossa ja Oulujärven Niskanselkä Vaalassa, Iso Vatjusjärvi Haapavedellä ja Komujärvi Pyhäjärvellä ovat joka vuosi seurannassa, muut kohteet vaihtuvat vuosittain.  Vaihtuvalla seurannalla pyritään saamaan tietoa mahdollisimman monesta järvestä kuuden vuoden välein tehtävää tilan arviointia varten.

Lisätietoja:

Happitilanne: biologi Mirja Heikkinen 0295 038 315
Kalakuolemat: vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino 0295 038 426
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty