Tiedotteet 2018

Keski-Suomessa rakennetaan vahvuuksien varaan ja varaudutaan tulevaan (Keski-Suomi)

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät -katsaukseen 2/2018 on jälleen kerätty seutukuntien omat arviot elinkeinoelämän, työttömyyden ja työvoiman saatavuuden näkymistä puolen vuoden ja vuoden päähän. Keski-Suomessa talouden kasvu on edelleen vahvaa. Tarkastelujaksolla ei nähdä merkkejä lähestyvästä taantumasta vaan kehitys jatkuu vakaana vielä ainakin vuoden eteenpäin. Tätä näkemystä tukee juuri julkaistu Keski-Suomen Aikajanan (IV/2018) tilastokatsaus ensimmäiseltä puoliskolla. Sen mukaan Keski-Suomen talouskasvu tasaantui, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla.

Toimialoittain tarkasteltuna veturina on teknologiateollisuus ja metsäteollisuus, vaikkakaan rakentamisen tahti ei hiljene lähikuukausina. Työttömyys on vähentynyt nopeasti kaikissa ammattiryhmissä ja ikäryhmissä. Avointen työpaikkojen määrä on jatkanut kasvuaan, ja myönteinen kehitys näyttäisi jatkuvan. Suurin huoli yritysten näkökulmasta tarkasteltuna on osaavan työvoiman riittävyys. Osaavan työvoiman saatavuuden koetaan jopa hidastavan yritysten kasvua maakunnan alueella. Elinkeinoelämän muutoksen vuoksi työnkuvat muodostuvat usein uudenlaisista yhdistelmistä, joihin aikaisempi koulutus ei useinkaan vastaa vaan tarvitaan täydennyskoulutusta tai jopa kouluttautumista kokonaan uusiin tehtäviin. Resursseja ja välineitä tähän on, joten usein ei kuitenkaan ole kysymys varsinaisesta työvoimapulasta vaan enemmänkin viiveestä työpaikkojen täyttöprosesseissa.

–  Aluekehityksen näkökulmasta on hyvin tärkeää, että osaavan työvoiman saatavuuteen etsitään eri toimijoiden yhteistyöllä jatkuvasti uusia ratkaisuja. Mahdollisuudet tähän ovat hyvät, toteaa strategiapäällikkö Eija Heinonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.  

Toisena huolena on tiestön kunto liikennemäärien lisääntyessä. Liikenteessä maantiekuljetusten kasvu ja kaupan ja teollisuuden kuljetustarpeet tarvitsevat toimivan ja turvallisen tieverkon. Harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää hyvää kuntoa myös alempiasteiselta tieverkolta.

Juuri nyt on oikea hetki varautua tulevaan myös laajemmassa mittakaavassa. Keski-Suomessa on vahvuuksia, joiden varaan voidaan rakentaa myös tulevaisuuden elinkeinoelämää. Tekoäly muuttaa asioita jo nyt ja tarkoittaa työelämän rajua muutosta. Se ei tarkoita työpaikkojen vähenemistä, mikäli olemme valmistautuneet ja kuljemme muutoksen etunenässä.

Liite

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 2/2018 (linkki Keski-Suomi info -sivulle)


Lisätietoja
Strategiapäällikkö Eija Heinonen, p. 0295 024 658
eija.heinonen(at)ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty