Tiedotteet 2018

Keski-Suomessa jatkuvat positiiviset tulevaisuuden näkymät (Keski-Suomi)

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen 1/2018 mukaan Keski-Suomessa  vallitsevat positiiviset tulevaisuuden näkymät. Yritysten tilauskanta on hyvä, vienti vetää ja rakentaminen jatkuu vilkkaana. Alueen asiantuntijat luottavat hyvän vireen jatkuvan vielä ainakin tämän vuoden. Maakunnassa tunnetaan huolta yritysten työvoiman riittävyydestä. Riittävän työvoiman varmistamiseksi tulisi löytää keinoja liikkuvuuden vauhdittamiseen ja tiivistää edelleen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

Vahvuuksia ja haasteita
Keski-Suomen vahvuuksiksi nousevat mm. vientiyritysten positiiviset näkymät. Mahdollisuuksista nostetaan esille edelleen hyvä työvoiman tarjonta, hyvät kulkuyhteydet, hyvä yritysrakenne ja matkailun mahdollisuudet.

Liikenteellisesti alueella on haasteita. Tulevaisuudessa maantiekuljetuksien määrä kasvaa, mikä asettaa enemmän vaatimuksia tieinfran ympärivuotiselle palvelutasolle. Biotalouden kuljetustarpeet sekä harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttävät hyvää kuntoa myös alempiasteiselta tieverkolta.

Maaseudun näkymät
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on vilkastunut erityisesti pohjoisen Keski-Suomen alueella. Biotuotetehtaan virkistävä vaikutus on osasyynä.  Biotuotetehtaalla on vaikutusta myös puun kysyntään ja liikkuvuuteen jatkossakin. Viime satokauden huonot kokemukset ovat kuitenkin johtaneet osalla maatiloja tuotannon lopettamisiin.

Matkailun noste luo Keski-Suomessa mahdollisuuksia luonto- ja kalastusmatkailun kehittämisessä. Keski-Suomen arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioidaan maakunnan identiteettiä luovana vetovoimatekijänä ja sitä hyödynnetään aktiivisesti elinkeinotoiminnassa, erityisesti matkailussa.

Työvoiman kysyntä ja osaamistarpeet
Keski-Suomessa rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet. Rekrytointikoulutusten kysyntä on jatkunut aktiivisena myös tänä vuonna. Työnantajien toivotaan entistä enemmän hyödyntävän oppilaitosten tarjoamia erilaisia koulutusmalleja. Pulaa osaavasta työvoimasta on metalliteollisuudessa, rakentamisessa, ICT-aloilla ja sosiaali- ja terveydenhoidon aloilla. Keski-Suomessa on myös kuljettajapula, erityisesti on hankala löytää osaavia raakapuun kuljettajia.  Seutukuntien arvion mukaan yrityskentällä pelätään rekrytointiongelmien pahenemista.

Työllisyys ja työttömyys
Keski-Suomen työllisyysaste vuonna 2017 oli 66,3 %.  Työttömyys on edelliseen vuoteen verrattuna alentunut edelleen helmikuussa -17,1 %. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys jatkavat laskuaan. Helmikuun lopussa työttömyys laski kaikissa ikäryhmissä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

– Alueelliset kehitysnäkymät 1/2018 -katsaus kertoo, että seutukuntien tulevaisuuden näkymät säilyvät ennallaan tai jatkuvat positiivisina.  Keski-Suomen liiton julkaisema Aikajana 2/2018, Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä julkaisema Pk-barometri 1/2018 sekä nyt julkaistava Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus antavat yhdessä hyvän ja samansuuntaisen kuvan Keski-Suomen maakunnan tulevaisuudesta, toteaa strategiapäällikkö Eija Heinonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.  

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2018 - Keski-Suomi

Lisätietoja:
Strategiapäällikkö Eija Heinonen, p. 0295 024 658


Päivitetty