Tiedotteet 2018

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustuksia 6 hankkeelle, joilla pyritään parantamaan vesistöjen käyttöä ja tilaa. Avusta jaettiin yhteensä noin 119 000 €. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 1500 ja 89 100 euron välillä. Avustusta haettiin yhteensä noin 138 000 €. Avustuksia myönnetään ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.

Hankkeet keskittyvät valuma-alueelta tulevien ravinteiden pidättimiseen, vesikasvien niittoon ja pohjan ruoppaukseen. Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet olivat Valtatie 9:n länsipuolen vesienhallinnan toteutussuunnittelua ja Sillanniityn kosteikkopuiston rakentaminen Muuramessa sekä Niemisjärven kunnostushanke Hankasalmella.

Avustusperusteista

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää Keski-Suomen alueella yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä.  Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden. Avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä hankkeen luvista perittäviin maksuihin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakuaika tulevia vuonna 2019 myönnettäviä avustuksia varten on marraskuun loppuun saakka. Mikäli avustusrahaa jää käyttämättä, niin avustuksia voi hakea jatkuvana hakuna ympäri vuoden.

Tarkempaa tietoa avustuksen hakemiseen löytyy osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin


Lisätietoja

  • Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto p. 0295 024 752, lauri.kaisto(at)ely-keskus.fi
  • Vesitalousasiantuntija Timo Sokka p. 0295 024 816, timo.sokka(at)ely-keskus.fi

Liite

Taulukko vuonna 2018 myönnetyistä avustuksista vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin

 

 

 


Päivitetty