Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, asukaskuuleminen (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Palvelutasokartta ja taulukko

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittely ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä. Palvelutason määrittely ei siten luo myöskään subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Palvelutason määrittely pohjautuu nykytilan analyysista saatuihin tuloksiin, yhdessä liikenteenharjoittajien ja kuntien edustajien kanssa tunnistettuihin liikkumistarpeisiin sekä käytettävissä olevaan julkiseen rahoitukseen. Palvelutasomäärittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa esitettyjen kriteerin avulla.  Palvelutason määrittelyn mukainen liikenne voi toteutua joko markkinaehtoisesti tai toimivaltainen viranomainen järjestää liikenteen. ELY-keskuksen liikennehankinnat perustuvat yhteisrahoitteisiin hankintoihin kuntien kanssa, jolloin palvelutasomäärittelyllä on selkeä vaikutus myös kuntien kustannuksiin.

Keski-Suomessa voit antaa kommenttisi palvelutasoehdotuksesta 13.1.2017 mennessä.
Oheisena linkki kyselyyn:  https://player.myzef.com/waystep/ajax/?q=13-SIPBtIrA

Kysely löytyy myös Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien Internet -sivuilta.

Lisätietoja 
Joukkoliikenneasiantuntija Rauni Malinen
p. 0295 024 702, rauni.malinen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty