Tiedotteet 2018

Keski-Suomen ELY-keskukselta avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön vuoden 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista lisäavustuksia rakennusperinnön hoitoon viiteen kohteeseen. Määrärahaa jaettiin 4698,93 euroa. Kyseisiin kohteisiin haettiin ELY-keskuksen avustusta yhteensä 21 673,51 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta reilun neljäsosan.

Avustuskohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä. Myönnetyt avustukset kohdistuvat mm. ikkunoiden ja ulkovuorauksen kunnostamiseen sekä vesikatteen uusimiseen. Myönnetyt avustukset vaihtelevat 750 ja 1250 euron välillä.

Lisätietoa rakennusperinnön hoidon avustuksista:

ELY-keskuksen nettisivut: Palvelut/rahoitus ja avustukset

Ympäristöministeriön ohje hakijalle

Avustukset rakennusperinnön hoitoon ovat valtion harkinnanvaraisia avustuksia. Ne on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden lähiympäristön säilyttäviin kunnostuksiin.

Hakemusten käsittelyssä painottuvat kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suojelutilanne ja sijainti arvokkaassa kulttuuriympäristössä tai maisema-alueella, kunnostustöiden luonne sekä tuen myönteinen merkitys rakennuksen tai kulttuuriympäristön säilymiselle. Avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta määrärahan pienuuden vuoksi avustus on useimmiten tätä pienempi.

Liite                     
Lista myönnetyistä avustuksista

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Satu Karjalainen,p. 0295024007, satu.maarit.karjalainen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty