Tiedotteet 2018

Kesän päällystystyöt alkamassa vapun jälkeen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kesän 2018 päällysteohjelma on valmistunut ja työt käynnistyvät toukokuun alkupuolella. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 15,0 M€, josta n. 4,7 M€ on korjausvelkarahaa. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan tänä vuonna noin 370 km, kun se viime vuonna oli n. 500 km.

Päällystysrahoitusta on tänä vuonna n. 2,5 M€ vähemmän kuin viime vuonna. Bitumin hinta on noussut jonkin verran viime vuodesta ja hinnan kehitystä seurataan. Näistä syistä tänä vuonna päällystetäänkin selvästi viime vuotta vähemmän. Korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät ovat kuitenkin jonkin verran nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana. Edelleen päällystemäärät ovat kuitenkin viime vuotta lukuun ottamatta noin neljänneksen alhaisemmat, kuin viime vuosikymmenellä.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta myös vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan viime vuoden tapaan. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla.

Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 15 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden ja asiakaspalautteiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2018

 • E18 Lyhyitä osuuksia välillä Turku-Muurla
 • Vt 8 Koveron kohta
 • Vt 8 Ihoden ohituskaistojen kohta
 • Vt 8 Luvia-Pori
 • Vt 9 Moottoritieosuus Liedon aseman kohdalla
 • Vt 10 Lieto-Ankka
 • Vt 11 Kaasmarkku-Ulvila
 • Vt 12 Kolla - Eura
 • Vt 23 Noormarkun kohta
 • Vt 23 Honkakosken kohta
 • Kt 43 Laitilan kohta
 • Kt 43 Malko-Mestilä
 • Kt 52 Somero-Jokioinen
 • Mt 110 Peltola-Piispanristi
 • Mt 110 Muurla-Salo
 • Mt 180 Kaarina-Kirjala
 • Mt 180 Kalkkitie-Parainen
 • Mt 181 Paimio-Tarvasjoki
 • Mt 183 Högmo-Labbnäs
 • Mt 192 Y-tie-Vehmassalmi
 • Mt 273 Niinisalo-Karvia

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm. vt 9 moottoritieosuus Liedon aseman kohdalla, Mt 180 Kaarina-Kirjala ja vt 8 Ihoden kohdalla. Muut mahdolliset yötyökohteet selviävät myöhemmin. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Kuluneiden tiemerkintöjen ylläpitomerkintätyöt alkavat myös keväällä. Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Kaikki kesän päällystyskohteet sekä lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy päällystystyöt 2018 -nettisivuiltamme.

Tiedotamme päällystystöistä myös ELYn twitterissä @VarsinaisELY.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843


Päivitetty