Tiedotteet 2018

Kemistä tulossa uusi merkittävä meritulvariskialue Lappiin (Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tulvariskilain mukaisesti tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta sekä merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapissa. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ehdottaa nimettävän merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat alueet: Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Tornion kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Ivalon taajama ja Kemin kaupunki.

Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella. Rovaniemi on edelleen Lapin merkittävin tulvariskikohde asukasmäärän ja useiden riskikohteiden vuoksi. Kemin kaupungin alue ehdotetaan nimettäväksi merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi, ja alue on uusi merkittävä tulvariskialue Lapissa. Kemissä erittäin harvinaisen merivesitulvan alueella on arvioitu olevan noin 1000 asukasta. Lisäksi tulva-alueella on useita riskikohteita, ja veden nousun seurauksena merkittäviä tieyhteyksiä katkeaa. Ivalossa ja Kemijärvellä suurin riski tulvavahingoille syntyy veden noustessa rakennettujen penkereiden yli. Alavalla alueella sijaitseva Kittilä on aiemminkin kärsinyt tulvavahingoista, ja Tornio jääpatotulvien aiheuttamista vahingoista.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa ihmisten terveys ja turvallisuus, ympäristön pilaantuminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot kuten sähkön- ja lämmönjakelu, vesihuolto ja liikenneyhteydet. Vesistö- ja jääpatotulvien lisäksi on tarkasteltu merivesitulvia. Vahinkoja aiheuttavat vesistötulvat ja jääpatotulvat tapahtuvat Lapissa normaalisti keväisin lumen sulamisen seurauksena. Merivesitulvia puolestaan esiintyy tyypillisesti syksyisin myrskyjen yhteydessä, jolloin vesi rannikolla voi nousta nopeasti.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten pohjalta ja asettaa alueille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä. Vesistö- tai rannikkoalueen kattavat hallintasuunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi laaditaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Aiemmin nimetyillä tulvariskialueilla tulvasuojelua edistetään tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden mukaisesti yhteistyössä kuntien ja muiden sidostahojen kanssa.

Ehdotus Lapin alueen merkittäviksi tulvariskialueiksi on kuultavana 9.4.-9.7.2018. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista Lapin ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Kuulemismateriaalit ja ohjeet palautteen antamiseen löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Tulvariskien hallinta.

Lisätietoja:

vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh.0295 037 354  
vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh. 0295 037 398

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty