Tiedotteet 2018

Kelirikkokausi alkoi nopeasti ja ennustettua rajumpana (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Kelirikkokausi alkoi sään lämmettyä nopeasti Keski-Suomessa sekä Etelä-Savossa ja on nyt levinnyt myös erittäin vaikeana Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pohjoisimpiin osiin. Alueen soratiestölle on jouduttu asettamaan painorajoitukset jo noin 18 %:lle ja lisää tulee koko ajan.

Yöpakkasten vähennyttyä kelirikko alkoi laaja-alaisena ja rajuna. Sorateiden pinnat liejuuntuivat muutamassa päivässä ja tiet menivät monin paikoin vaikeakulkuisiksi. Laajamittainen korjaaminen ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole mahdollista ja korjaustoimenpiteet on keskitetty liikennöinnin turvaamiseksi pahiten vaurioituneille paikolle. Lisävaurioiden estämiseksi ELY-keskus on joutunut asettamaan poikkeuksellisen runsaasti painorajoituksia maanteille. Nyt painorajoitettuja teitä on yhteensä noin 1 810 km, josta Keski-Suomessa on noin 670 km, Etelä-Savossa noin 260 km, Pohjois-Savossa noin 640 km ja Pohjois-Karjalassa noin 240 km. Varsinkin Keski-Suomen ja Etelä-Savon osalta painorajoitusten määrä on poikkeuksellisen suuri.

Malttia ja tarkkaavaisuutta tienkäyttäjiltä

Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikosta varoittavilla liikennemerkeillä. Tänä keväänä tilanne kelirikon osalta on kuitenkin niin vaikea, että raskasta liikennettä sorateillä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää, vaikka painorajoituksia kyseiselle tielle ei olisi asetettu. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa ja liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Toivottavaa on myös, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle 0200-2100.

ELY-keskukset toimivat tienpitoviranomaisina ja vastaavat alueellaan maanteiden kunnosta. Tienkäyttäjälle maantiellä sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tien puutteellisesta kunnossapidosta, on mahdollista hakea vahingonkorvausta. Tienkäyttäjä voi saada korvausta, jos tienhoito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Yksistään tien huono kunto ei oikeuta korvaukseen. Korvaushakemukset käsitellään keskitetysti Lapin ELY-keskuksessa.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä ja tilanne kehittyessä sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.
     

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla. Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana (Yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun 0295 020 600 kautta).


Lisätietoja:
Kunnossapitovastaava Marja Bäck, puh. 0295 026 703

Yksikön päällikkö Vesa Partanen, puh. 0295 026 750

Painorajoitukset (liikennevirasto.fi)

 

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta 0200-2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).


Päivitetty