Tiedotteet 2018

Keihäsjärvellä käynnistetään lintuvesikunnostus ja virkistyskäyttöä tukeva yleissuunnittelu (Pohjois-Savo)

Karttulan Keihäsjärvellä käynnistetään lintuvesikunnostus ja alueen laajemman virkistyskäytön yleissuunnittelu. Yleissuunnitteluun sisältyvät mm. lintutornien sekä ulkoilureitistön ja -poluston suunnittelu ja rakentaminen sekä lintutornien käyttöä tukeva parkkialueiden suunnittelu.

-Keihäsjärvi on tärkeä kohde linnustollisen arvonsa, virkistyskäyttöarvonsa ja hyvän saavutettavuuden puolesta. Yleissuunnittelun tavoitteena on myös parantaa liikuntaesteisten pääsyä kohteeseen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Sanna Katajamäki sanoo.

Syvänniemelle sijoittuva Keihäsjärvi ja viereinen Pitkäjärvi kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Kunnostustoimenpiteitä tarvitaan umpeenkasvun hillitsemiseksi

Keihäsjärven pohjoisosa on voimakkaasti umpeenkasvanut ja sen vedenpinta on useassa eri tasossa. Etelä- ja pohjoisosan välinen vedenpintojen ero on noin 23 cm. Järvityypiltään Keihäsjärvi on matala humusjärvi, jolle kasvillisuuden runsastuminen on luontainen kehityssuunta. Järveä on myös aikaisemmin laskettu peltopinta-alan lisäämiseksi.

Järven lasku ja valuma-alueelta tuleva hajakuormitus ovat kiihdyttäneet umpeenkasvun kehitystä ja heikentäneet järven ekologista tilaa. Kunnostustoimenpiteet ovat välttämättömiä umpeenkasvun hillitsemiseksi.

-Keihäsjärveen muodostetaan yhtenäinen vedenkorkeus nostamalla järven pohjoisosan vedenpinta samalle tasolle eteläosan pääaltaan kanssa kiinteän pohjapadon avulla. Eteläosan vedenpintaa ei nosteta. Keihässalmeen ruopataan yhtenäinen avovesialue vedenkorkeuserojen tasaamiseksi, Katajamäki kertoo.

Kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna

Alueen yleissuunnittelu käynnistetään loppuvuoden 2018 aikana. ELY-keskus toimii yleissuunnitelman tilaajana. Kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisuuksien mukaan talvella 2019 kiinteän pohjapadon rakentamisella ja ruoppauksilla. Kokonaisuudessaan hanke jakautuu usealle vuodelle, ja lintutornien sekä poluston rakentamisen ajankohta tarkentuu myöhemmin, kun alueen yleissuunnittelu valmistuu.

Kustannukset jakaantuisivat alustavasti siten, että ELY-keskus vastaisi Keihäsjärven ruoppauksesta ja pohjapadon rakentamisesta. Muista alueelle suunnitelluista toteutuskuluista vastaisivat Kuopion kaupunki ja Syvänniemen kyläyhdistys, jonka osalta kustannukset katettaisiin lähinnä talkootyöosuudesta.

Lisätietoja:
Sanna Katajamäki, Vesistöasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 0295 026 804
sanna.katajamaki(at)ely-keskus.fi


Päivitetty