Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kehittämisavustus yritysten kansainvälistymiseen (Satakunnan ELY-keskus)

Kehittämisavustus on tehokas tapa yrityksen kansainvälistymisen nopeuttamiseen ja viennin kasvattamiseen. Avustuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymisen ja viennin käynnistämisessä ja uusien myynti- ja markkinointikanavien suunnittelussa ja rakentamisessa uusille markkina-alueille. Kehittämisavustuksia yritysten kansainvälistymisen edistämiseen myöntävät ELY-keskukset.

Kehittämisavustukset kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoituslinjausten mukaan satakuntalaisille pk-yrityksille voidaan myöntää hankkeelle harkinnanvaraista avustusta 50 % seuraaviin kustannuksiin:

 • asiantuntijapalveluiden hankinta
 • uuden avainhenkilön palkkakulut hankkeeseen kohdistetun työn osalta max 12 kk ajalta
 • hankkeeseen sisältyvät ulkomaan matkakulut
 • ulkomaiset messuosallistumiset omalla osastolla
 • kansainvälistymistä oleellisesti edistävät t&k-kustannukset ml. välttämätön oma t&k-työpanos
 • sopii myös kv-valmisteluhankkeisiin, kansainvälisten uusien markkinoiden selvittelyyn ja muihin vaativiin liiketoiminnan kehittämishankkeisiin

Hankekohtainen avustuksen maksimimäärä on 50.000 € (vastaa 100.000 € hankebudjettia).

Edellytykset tuelle

 • Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys
 • Hanke kohdistuu tuotteisiin (myös palvelut), joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 %
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan
 • Yrityksellä on riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen
 • Hanke merkittävästi edistää yrityksen liiketoimintaa ja kasvua

Tiedote kokonaisuudessaan

Tarkemmin tietoa tukilinjauksista   

Lisätietoja

ELY-keskus

 • Mirja Hinkkanen, Kari Ruuhela, Ari Nummelin ja Jari Hankaankorpi. Puh. 0295 022 000 (vaihde)

Yritys-Suomi puhelinpalvelu

 • Puh. 0295 020 500, ma–to klo 9.00–17.00, pe klo 9.00–16.15

Päivitetty