Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kankurinmäen kalatie valmistui (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on saanut valmiiksi Kankurinmäen säännöstelypadon ohittavan kalatien rakennustyöt Ilolanjoella Porvoossa. Padon yhteyteen rakennettiin betonirakenteinen kalatie ja padon alapuolinen koskialue kunnostettiin kalastolle ja muulle vesieliöstölle sopivaksi lisääntymis- ja elinalueeksi. Työn kesto oli noin 5 kuukautta. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Valmistunut työ luovutetaan Porvoon - Sipoon kalastusalueelle käyttöön ja kunnossapitoon. Hanke on toteutettu hyvässä yhteistyössä vesialueiden omistajien ja maanomistajien kanssa sekä Porvoon kaupungin kanssa.

Kalatie on rakenteeltaan tekninen rakovirtauskalatie, jossa vesi kulkee kapeiden aukkojen kautta lokeromaisen betonilaatikoston läpi. Kalojen nousu tapahtuu rakojen kautta laatikosta toiseen ja padon ohi. Kalatien alapuolinen kunnostettu koskialue on pituudeltaan noin 80 metriä ja kosken virtaus- ja syvyysolosuhteita monipuolistettiin kivillä ja soralla. Valmistuneen kalatien ansiosta Ilolanjoen pääuomassa ei ole enää vaellusesteitä ja vaelluskaloilla on mahdollisuus nousta säännöstelypadon yläpuolisille lisääntymis- ja elinalueille. Tällä on erityistä merkitystä äärimmäisen uhanalaisille meritaimenille, mutta myös koko joen muulle kalastolle.

Kalatiehen on mahdollisuus tutustua 13.11.2015 klo 14.00 paikan päällä osoitteessa Kankurinmäentie 84.

Lisätietoja:

Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 375 ja

Christian Lindén, Porvoon – Sipoon kalastusalue, 0403542317


Päivitetty