Tiedotteet 2019

Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostus on käynnistynyt (Lappi)

Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on lisätä Muonion kunnassa sijaitsevien Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen virta-alueiden taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kunnostushankkeen vesitalousluvan hakijana toimii Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut. Hanke on tullut vireille Muonion kalastusalueen sekä alueen osakaskuntien aloitteesta.

Kunnostustoimenpiteitä tehdään seuraavilla koskialueilla:

  • Jerisjoella Olos-, Laita-, Juurikka- ja Vääräkkäkoskella
  • Pakajoella välillä Kilpisjärventien silta-Koirakosken niska
  • Särkijoella Pitkäkoskella ja Myllykoskella
  • Kangosjoella Koivu- Lumio-, Joukko- ja Suukoskella

Tämän vuoden kunnostustyöt on suunniteltu tehtäväksi 29.7 – 30.8. Työt aloitetaan Pakajoelta, josta siirrytään Kangosjoelle. Kunnostukset jatkuvat vuonna 2020. Kunnostussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia kunnostusten kannalta. Kunnostustöiden kustannusarvio on 200 000 €.

Taimen on erityisen vaativa kalalaji kutupaikkansa ympäristöolosuhteista. Lisääntymisalueiden virtausolosuhteet ja vesisyvyys tehdään taimenen kutupaikkavaatimukset täyttäviksi. Edellä mainittuja tekijöitä säädellään yksittäisillä kivillä, kiviryhmillä tai koskikynnyksillä. Kutualueiden ja yksittäisten kutupaikkojen pohjalla on oltava soraa, jonka raekoko on 3–5 cm. Sora ei saa olla tasarakeista eikä teräväsärmäistä. Veden syvyyden on oltava 50–90 cm talven alivirtaamakaudella, ettei jäätyminen vahingoita mätiä. Pintavirran nopeuden on oltava lisääntymisalueilla 0,45–0,90 m/s ja sorakerroksen paksuuden vähintään 70 -  40 cm.

Hankkeesta saattaa aiheutua lyhytaikaista veden samentumista kunnostuspaikkojen läheisyydessä. Ennalta arvioiden samentumishaitat ovat vähäisiä.

Lisätietoja:

Jarmo Huhtala, ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 327

 


Päivitetty