Tiedotteet 2018

Kallaveden säännöstelypadot pysyivät kiinni koko kesän (Pohjois-Savo)

Kulunut kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mikä on osaltaan vaikuttanut myös Kallaveden vallitsevaan, alhaiseen vedenkorkeuteen. Kallavedelle otettiin käyttöön uusi säännöstelylupa kesällä 2016, ja uuden säännöstelyluvan mukaan tämänhetkinen Kallaveden vedenpinnan korkeus on varsin harvinainen.

Kallaveden säännöstelystä vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Kallavettä säännöstellään Leppävirralla sijaitsevilla Naapuskosken ja Konnuksen säännöstelypadoilla. Lisäksi Kallavesi purkautuu Konnuskosken ja Karvionkosken luonnonuomien kautta alapuoliseen vesistöön.

Vesistön säännöstelyssä tavoitteena on ennakoida vesitilannetta ja varautua tulva- ja kuivuustilanteisiin. Pohjois-Savon ELY-keskus rakennutti Konnuksen Emäkoskeen ja Karvionkosken niskalle pohjapadot vuosina 2015–2016. Yksikön päällikkö Jukka Hassinen kertoo, että patojen tavoitteena on estää Kallaveden vedenpinnan lasku haitallisen alas laivaliikennekaudella.
- Arviomme mukaan Kallaveden vedenpinta laskee laivaliikennerajalle tai sen alapuolelle pohjapatojen ansiosta noin kerran kahdeksassa vuodessa. Jos pohjapatoa ei olisi, vedenpinta laskisi haitallisen alas keskimäärin joka 2-3 vuosi. Tällä hetkellä Kallavesi on ajankohdan keskimääräisen korkeuden alapuolella noin 5 cm, ja säännöstelemättömänä Kallavesi olisi vajaa 20 cm nykyistä alempana, Hassinen toteaa.

Vesistöennusteen mukaan Kallaveden vedenpinta ei alene nykyisestä korkeudesta, vaan pysynee ennallaan lokakuun puoliväliin saakka. Siitä vedenpinta lähtee pikku hiljaa nousuun, saavuttaen ajankohdan keskimääräisen arvon vuoden vaihteeseen mennessä.

Iisalmen reitin säännöstellyissä järvissä Onki- ja Porovedessä vedenpinta on likimäärin lupaehtojen mukaisessa alarajassa. Kiurujärvessä vedenpinta on poikkeuksellisen alhaalla, noin 25 cm ajankohdan keskimääräisen arvon alapuolella. Myös Iisalmen reitin säännöstelypadot ovat kiinni.

Kevättulviin varauduttiin juoksutuksilla

Kallaveden kevättulvaan varauduttiin hyvissä ajoin. Juoksutukset säännöstelypadoista aloitettiin jo ennen vuodenvaihdetta, sillä tuolloin vedenpinta oli noin 20 cm yli ajankohdan keskimääräisen arvon. Juoksutuksista huolimatta keväällä Kallaveden vedenpinta nousi lähes ennätyslukemiin ja noin 20 cm yli keskimääräisen kevättulvakorkeuden. Vedenpinnan nousu johtui pääosin kevään runsaasta lumitilanteesta ja lumen sulamisjakson lyhyydestä.

Kevättulvien jälkeen Kallaveden vedenpinta lähti varsin nopeaan laskuun. Juoksutukset säännöstelypatojen kautta lopetettiin 3.6.2018. Kallaveden vedenpinnan lasku on johtunut pääosin lämpimästä kesästä, joka on osaltaan pitänyt yllä voimakasta haihduntaa vesi- ja maa-alueilta. Lisäksi keskimääräisestä sadannan arvosta on jäänyt uupumaan lähes toukokuun keskimääräinen sademäärä.

Julkaisemme säännöllisesti vesitilannekatsauksen, jossa kerrotaan ajankohtaisesta vesitilanteesta ja vedenpinnan korkeudesta.

Lisätietoa vesitilanteesta löytyy myös ymparisto.fi-sivustolta:
Vuoksen vesistöalue
Kymijoen vesistöalue (Rautalammin reitti)

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Jukka Hassinen, ympäristön tila -yksikön päällikkö
puh. 0295 026 783, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty